Hoogeveen
Cursussen
Op
maandag07mrt202219:30

Basiscursus wilde bijen

Natuurvereniging Zuidwolde zal in het voorjaar van 2022 opnieuw een basiscursus wilde bijen organiseren. In een tijd van ernstige bedreiging van de natuur en in het bijzonder van insecten is het belangrijk om meer te weten te komen over het leven van insecten. Bijen vormen een onmisbare groep insecten in verband met de bestuiving. Hun levenswijze is veelvormig en complex en zeer interessant. Er zijn honderden soorten bijen in Nederland. Daaronder de honingbij, die natuurlijk ook aandacht krijgt. Daarnaast gaat het om een twintigtal soorten hommels met hun semisociale leven. De overige soorten zijn solitaire wilde bijensoorten: zandbijen, metselbijen en parasiatair levende bijen. Het zal er in deze basiscursus niet om gaan om zoveel mogelijk soorten te herkennen en op naam te brengen, maar vooral om de diversiteit in levenswijze en hun relatie met bloemen en planten. Welke natuurlijke omstandigheden hebben bijen nodig? Welke bedreigingen ondervinden zij? En vooral: Hoe kun je je eigen omgeving,  je eigen tuin, beter inrichten voor insecten en voor bijen in het bijzonder?

Joop Verburg zal de theorielessen verzorgen. Bij de cursus hoort ook een tweetal  praktijklessen in het veld. De cursus wordt gegeven aan maximaal 40 deelnemers op 3 maandagavonden 7, 21 en 28 maart 2022 van 19.30 uur tot 21.30 uur in de Boerhoorn, welzijnscentrum in Zuidwolde. De twee veldexcursies (voorzien in april en medio juni) worden nader afgesproken met de deelnemers. Kosten voor de cursus voor leden van NVZ € 30,= en voor niet-leden € 50,=  
Bij het cursusgeld is ook het cursusmateriaal en de verzorging op de cursusavonden en bij de excursies inbegrepen. Laatste nieuws: Dankzij een subsidie van provincie  Drenthe kan ook een workshop insectenhotels maken zonder meerkosten aan de cursus worden toegevoegd.


Aanmelding kan via info@natuurverenigingzuidwolde.nl

Foto Breedband groefbij: Joop Verburg

Algemene informatie

maandag 7 maart 2022 - 19:30 tot 21:30
Locatie: 
De Boerhoorn
Oosterweg 14
7921GB Zuidwolde
Nederland
Extra Informatie: 

* Kosten: leden van NVZ € 30,-/ voor niet-leden € 50,-
* Vooraf aanmelden verplicht.

Google Maps image