Groningen Haren
IVN
donderdag24nov2022

Verhoging contributie en donatie 2023

Per 1 januari 2023 gaat de contributie voor het lidmaatschap van het IVN Groningen Haren omhoog. Deze komt hiermee op 25 euro.
Het bestuur volgt hiermee het beleid van het Landelijk IVN, waarbij is vastgelegd dat elke drie jaar de jaarcontributie met 1 euro wordt verhoogd. De vorige verhoging dateert van 1 januari 2020. Leden hoeven verder geen actie te ondernemen.

Het bestuur heeft ook gemeend per 1 januari 2023 de minimum-donatie naar 17,50 euro te verhogen. Hierbij volgt het bestuur eveneens het advies van het Landelijk Bureau op.

Met vriendelijke groeten,
Bert Bemer,
Penningmeester IVN Groningen Haren