Contact Groningen Haren

Adressen en informatie

IVN Groningen Haren
Korreweg 94
9715 AG Groningen
website: ivn.nl/afdeling/groningen-haren
e-mail: ivngroningenharen@gmail.com

Bestuur (db: dagelijks bestuur)

vacant ivngroningenharen@gmail.com voorz/db
Edda Kammenga ivngroningenharen@gmail.com secr/db
Bert Bemer ivn.groningen.fin-adm@ziggo.nl, 050-2803416 penningm/db
Ernst Flentge e.w.flentge @ freeler.nl lid
Fokke Veenstra ivn.gh.vogelwerkgroep@gmail.com lid
Hiltje Kamminga ivngroningen.natuur.en.meer@gmail.com lid
Maaike Everink ivn.gh.vogelwerkgroep@gmail.com lid
Marjolein Centen
natuurkids.groningen@gmail.com lid

Ledenadministratie
Frans Kromme, p/a Korreweg 94, 9715 AG Groningen
E-mail: ivn.groningen.lidmaatschap@gmail.com
IBAN: NL37 SNSB0339 5045 36 t.n.v. IVN Groningen-Haren

Contributie/administratie
Je kunt lid worden van IVN afdeling Groningen Haren voor minstens €25,– per jaar.

Opgave, verhuizingen, overschrijvingen naar andere afdelingen en opzeggingen (dit laatste alleen voor 1 januari) graag doorgeven aan de ledenadministratie van onze afdeling.

Betalingen geschieden per toegezonden acceptgiro of via internetbankieren.

Werkgroepen en coördinatoren

Natuur en Meer!
Edda Kammenga, ivngroningen.natuur.en.meer@gmail.com
Natuurkids
Marjolein Centen, natuurkids.groningen@gmail.com
Stadsecologie
Gerard Smeding, stadsecologie.ivngroningenharen@gmail.com
Vogelwerkgroep
Willy Sjaarda, willy.sjaarda@gmail.com, 06-25583942
Plantenwerkgroep
Ernst Flentge, e.w.flentge @ freeler.nl, 050-5349131
Wilde Plantentuinen
Ernst Flentge, e.w.flentge @ freeler.nl, 050-5349131

Groeningen
Kopijadres: ivngroningen.redactiegroeningen@gmail.com, Korreweg 94, 9715 AG Groningen
Redactie: Denise Humalda, Edda Kammenga en Frans Kromme
Vormgeving: Jan Faber, enitials.nl
Druk en verspreiding: Editoo

IVN Consulentschap Groningen
Postbus 6095
9702 HB  Groningen
E-mail: groningen@ivn.nl
Tel: 050-3135933
Vrijwilligersconsulent: Linda Prosé

IVN Landelijk
Postbus 20123
1000 HC Amsterdam
Tel: 020-6228115
Website: www.ivn.nl

IVN Provinciaal
Regionieuws