Stadsecologie

De werkgroep Stadsecologie zet zich in voor het bewaken van de stadsnatuur in de stad Groningen en ijvert voor een beter groenbeleid in het stedelijk gebied. De stad kent een enorme variatie aan bomen, planten, vleermuizen en vogels. De leefbaarheid van de stad en de gezondheid van de stadjers is mede afhankelijk van het groen dat daar aanwezig is.

De werkgroep Stadsecologie houdt in de gaten wat er in de stad gebeurt op het gebied van flora en fauna. Af en toe trekken we aan de bel als naar onze indruk onterecht een kapvergunning of sloopvergunning wordt verleend.

Hoofddoel is bij te dragen aan het streven om de biodiversiteit in de stad te behouden en waar mogelijk te vergroten. We verzamelen en verspreiden kennis over de stadsnatuur. Zo organiseerde de werkgroep lange tijd fietsexcursies langs de Stedelijke Ecologische Structuur (SES): de groene verbindingszones waarmee het groen in de stad wordt verbonden met de natuur buiten de stad. In ons boek Groningen Groene Stad is veel informatie over de natuur in en om de stad beschreven, met foto’s, interviews en wandel- en fietsroutes (zie onderaan deze pagina voor een download). Momenteel doet de werkgroep onderzoek naar het broedsucces van eenden en de overlevingskans van eendenkuikens in diverse parken in Groningen. Zie ook het interview dat Oog-tv daarover (in november 2017) maakte met Lammert Tiesinga.

We zijn vertegenwoordigd in het Gronings Overleg Stadsnatuur en het Praktijkoverleg Stadspark en houden op die manier contact met andere natuur- en milieuorganisaties en de Gemeente.

We zijn op zoek naar leden die ons kunnen versterken. Dus, als je belangstelling hebt voor de stadsnatuur en ook als je zelf een goed idee hebt om daarmee aan de slag te gaan, schroom dan niet en sluit je aan.

Voor meer informatie, of als je je wilt aanmelden, kun je terecht bij Gerard Smeding, stadsecologie.ivngroningenharen@gmail.com.

Voorbeelden van activiteiten

Interactieve lezing moestuinieren

Groningen Groene Stad

Rapport Parkeenden2017