Vogelwerkgroep

Doel van de vogelwerkgroep is om ons enthousiasme en kennis over de natuur en met name vogels te delen met anderen.
Daarom organiseren we vogelexcursies, die voor iedereen toegankelijk zijn. Soms doen we dat rondom de stad Groningen, soms verder weg, bijvoorbeeld naar het Lauwersmeergebied of het Fochteloërveen.
Daarnaast organiseren we cursussen voor beginnende vogelaars en voor meer gevorderden. Onderwerpen zijn de relatie van de verschillende  vogelsoorten met hun biotoop en het herkennen van vogels aan uiterlijk, gedrag en zang.

grauwe gors,zangvogels,zaadeters,Geert Mesander

Excursies, cursussen en andere activiteiten

Lijkt het je leuk om eens met een excursie mee te gaan, houd dan deze IVN-website in de gaten. Hierop staan de geplande excursies aangekondigd. Je kan dan ook zien, waar en hoe je je kunt  opgeven.
De cursussen worden ook op de IVN-website aangekondigd. Daar vind je welke cursus wanneer wordt gehouden en hoe je je kunt opgeven.
Eventuele andere activiteiten worden eveneens op de website vermeld.

Lid worden van de Vogelwerkgroep

Lijkt het je leuk om zelf mee te helpen om excursies en cursussen te organiseren?  Dan is het misschien iets voor jou om lid te worden van de vogelwerkgroep.
Als je al veel over vogels weet, is dat natuurlijk mooi meegenomen. Maar het is geen voorwaarde: meedoen is juist een kans om veel over vogels te leren.

De vogelwerkgroep bestaat momenteel uit zo’n 15 leden, die eens per twee maanden vergaderen. Daarnaast is er natuurlijk de voorbereiding en uitvoering van excursies en cursussen en af en toe gaan we er met de werkgroep op uit.

Heb je interesse? Mail of bel naar Willy Sjaarda, willy.sjaarda@gmail.com, 06-25583942.

ransuil,roestboom,ransuilen,uilen,Maaike Everink

Cursus

Vogelgeluidencursus  vanaf april 2023

Activiteiten

Vogelwandelexcursie naar de Gasterse Duinen  1 april 2023
Fietsexcursie naar de Oude Held en Suikerunie-terrein  23 april 2022
Fietsexcursie Weidevogels Reitdiepgebied  9 april 2022
Wandelvogelexcursie Vennebroek, De Braak en Friesche Veen  5 maart 2022

Verslagen

Vogelexcursie Gasterse Duinen  maart 2020
Kleine koning  mei 2019

vogels,excursie,vogelexcursie,Nieuwe Statenzijl,Willy Sjaarda winter excursie vogel

Foto’s: Nieuwe Statenzijl (Willy Sjaarda), grauwe gors (Geert Mesander), roestboom ransuilen (Maaike Everink), winterexcursie (Klaas Heeres)