ANBI

anbi logo_0Informatie ten behoeve van de ANBI-status

IVN Groningen Haren
Korreweg 94
9715 AG Groningen

ivngroningenharen@gmail.com

April 2024

IVN-afdeling Groningen Haren is opgenomen in het ANBI-register. Dat wil zeggen dat schenkingen aan de IVN-afdeling aftrekbaar zijn van de belastingen. De onderstaande gegevens worden gepubliceerd in het kader van de regelgeving voor ANBI-geregistreerde instellingen.

  1. De naam van de afdeling (conform de statuten, vastgesteld op 4 april 2018).
   IVN, Instituut voor Natuureducatie en duurzaamheid, Afdeling Groningen-Haren. Ook bekend als: IVN-afdeling Groningen Haren. Aangesloten bij landelijk IVN: Instituut voor Natuureducatie en duurzaamheid.
  2. Het RSIN-nummer (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer) dat door de Kamer van Koophandel aan de afdeling is toegekend of een fiscaal nummer.
   RSIN 801844186
  3. Het adres van de afdeling, het e-mailadres.
   Postadres: IVN Groningen Haren, Korreweg 94, 9715 AG Groningen
   e-mailadres: ivngroningenharen@gmail.com
  4. De bestuurssamenstelling met de namen van de bestuurders.
   Het dagelijks bestuur bestaat uit:
   Voorzitter: Julia Hoorman
   Secretaris: Edda Kammenga
   Penningmeester: Bert Bemer
  5. Zie de downloadbare bijlagen voor: Het beleidsplan 2024, het jaarverslag 2023, financieel verslag en toelichting.

 

Bijlage bij ANBI – Beleidsplan IVN afdeling Groningen-Haren 2024

Bijlage bij ANBI – Jaarverslag bestuur en werkgroepen 2023

Bijlage bij ANBI – Financieel jaarverslag 2023 + begroting 2024

Bijlage bij ANBI – Toelichting bij het financieel jaarverslag van 2023