Over ons

Landelijk IVN

IVN staat voor Instituut voor Natuureducatie en duurzaamheid.
Het IVN is een landelijke organisatie die zich ten doel stelt een breed publiek van volwassenen en kinderen in contact te brengen met de natuur en het milieu om ons heen. Het IVN bezit verspreid over Nederland ongeveer 170 afdelingen, die alle bemand worden door vrijwilligers. De IVN-afdeling Groningen Haren is een van de bovengenoemde 170 afdelingen.
Per provincie is er een provinciaal consulent. (Net als een aantal mensen op het hoofdkantoor in Amsterdam worden deze consulenten betaald voor hun werkzaamheden.) De Groninger consulent is Linda Prosé (contactgegevens zie Contactpagina).

IVN Groningen-Haren

Om de IVN-doelstellingen in de gemeente Groningen te bereiken organiseert de afdeling Groningen Haren jaarlijks excursies, cursussen, lezingen en soms tentoonstellingen. Onze afdeling verwacht met bovengenoemde educatieve werkzaamheden bij te dragen aan een betere kwaliteit van de natuur en het milieu in en rondom Haren en Groningen.

Het IVN Groningen Haren bestaat uit een aantal werkgroepen. Deze bestaan uit actieve leden. De werkgroepen stellen elk half jaar een programma van activiteiten op. Het totale programma van activiteiten van de afdeling wordt door middel van programmafolders en op deze website aan het publiek gepresenteerd.

De volgende werkgroepen zijn actief:

Voor uitgebreidere informatie over de werkgroepen kun je een kijkje nemen onder de link ‘Werkgroepen’ in het hoofdmenu.

Ook kent de afdeling een aantal projectgroepen. Deze groepen houden zich bezig met tijdelijke projecten die opgezet zijn om de kennis van onze leden en donateurs inzake de natuur en/of het milieu te vergroten of om de natuur in de gemeente Groningen te beschermen. Op dit moment is er bijvoorbeeld een projectgroep actief die zich bezighoudt met het beheer en de inrichting van de Groninger parken. In het verleden zijn er projectgroepen geweest die de broedvogels van het Noorderplantsoen en het Stadspark hebben geïnventariseerd, en stinzeplanten in het Noorderplantsoen hebben geïnventariseerd.

Heb je een vraag?

Neem dan contact op met onze secretaris Edda Kammenga en stuur een e-mail naar ivngroningenharen@gmail.com

of gebruik het postadres:
IVN Groningen Haren
Korreweg 94
9715 AG Groningen

Meer weten over:

Lidmaatschap

Je kunt lid worden van IVN voor (minstens) €24,– per jaar.
Als lid:
• ontvang je 4x per jaar het landelijk blad Mens en Natuur;
• ontvang je 2x per jaar het afdelingsblad Groeningen en 2x per jaar de digitale afdelingsnieuwsbrief;
• kun je actief zijn binnen de afdeling in een werkgroep, projectgroep, de redactie van Groeningen of het afdelingsbestuur;
• krijg je 10% korting in de IVN-webwinkel;
• kun je gratis of met korting deelnemen aan IVN-activiteiten, cursussen of lezingen.
Aanmelden
Je kunt je hier als lid aanmelden.

ANBI

Een instelling kan opgenomen worden in het ANBI-register als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. (Verder zijn er nog enkele voorwaarden om ANBI te worden en te blijven. In de link hieronder staat deze specifiek voor de IVN geldende informatie.) Het IVN is een Algemeen Nut Beogende Instelling of ANBI. Dat betekent dat donaties en legaten belastingvrij gedaan kunnen worden.

ANBI-informatie 2019
Meer informatie over ANBI bij de Belastingdienst.

Privacy 2018

Het IVN is natuurlijk ook gehouden aan de privacywetgeving die sinds 2018 van kracht is. In het privacy-statement leest u wat dat inhoudt.

Privacy-statement IVN Groningen Haren

Penningmeester:
Bert Bemer
p/a Korreweg 94
9715 AG Groningen
E-mail: ivn.groningen.fin-adm@ziggo.nl
Rekeningnummer: NL37 SNSB0339 5045 36 t.n.v. IVN Groningen Haren

Ledenadministrateur:
Frans Kromme
p/a Korreweg 94
9715 AG Groningen
E-mail: ivn.groningen.lidmaatschap@gmail.com

Foto homepage: Gewone oeverlibel (Kees van Rijsbergen, batouwenatuur.nl)