Over ons

Landelijk IVN

IVN staat voor Instituut voor Natuureducatie en duurzaamheid. Het IVN is een landelijke organisatie die zich ten doel stelt een breed publiek van volwassenen en kinderen in contact te brengen met de natuur en het milieu om ons heen. Het IVN bezit verspreid over Nederland ongeveer 180 afdelingen, die alle bemand worden door vrijwilligers. Per provincie is er een provinciaal consulent. (Net als een aantal mensen op het hoofdkantoor in Amsterdam worden deze consulenten betaald voor hun werkzaamheden.) De IVN Afdeling Groningen-Haren is een van de bovengenoemde 180 afdelingen.

IVN Groningen-Haren

Om de IVN-doelstelling in en rondom Haren en Groningen te bereiken organiseert de afdeling Groningen-Haren jaarlijks excursies, cursussen, lezingen en soms tentoonstellingen. Onze afdeling verwacht met bovengenoemde educatieve werkzaamheden bij te dragen aan een betere kwaliteit van de natuur en het milieu in en rondom Haren en Groningen.

Het IVN Groningen-Haren bestaat uit een aantal werkgroepen. Deze bestaan uit actieve leden. De werkgroepen stellen elk half jaar een programma van activiteiten op. Het totale programma van activiteiten van de afdeling wordt door middel van programmafolders en op deze website aan het publiek gepresenteerd.

De volgende werkgroepen zijn actief:

Daarnaast is er een Werkgroep PR en Communicatie die de activiteiten van bovengenoemde werkgroepen ondersteunt. Voor uitgebreidere informatie over de werkgroepen kun je een kijkje nemen bij Werkgroepen in het hoofdmenu.

Ook kent de afdeling een aantal projectgroepen. Deze groepen houden zich bezig met tijdelijke projecten die opgezet zijn om de kennis van onze leden en donateurs inzake de natuur en/of het milieu te vergroten of om de natuur in en om Haren en Groningen te beschermen. Op dit moment is er bijvoorbeeld een projectgroep actief die zich bezighoudt met het beheer en de inrichting van de Groninger parken. In het verleden zijn er projectgroepen geweest die de broedvogels van het Noorderplantsoen en het Stadspark hebben geïnventariseerd, en stinzeplanten in het Noorderplantsoen hebben geïnventariseerd.

Heeft u een vraag?

Neem dan contact op met onze secretaris Toeska Smit en stuur een e-mail naar:
ivngroningenharen@gmail.com

of gebruik het postadres:
IVN Groningen-Haren
Postbus 1573
9701 BN Groningen

Meer weten over:

 

Doneren

Voor (minstens) €13,50 per jaar wordt u donateur van IVN Groningen-Haren. Je ontvangt dan het afdelingsblad Groeningen, krijgt korting op publicaties uit de IVN-winkel en krijgt korting bij deelname aan een IVN-cursus. Je kunt je hier aanmelden.

Lidmaatschap

Je kunt ook actief lid worden van IVN afdeling Groningen-Haren voor (minstens) €20,50 per jaar. Actieve leden zetten zich actief in voor IVN Groningen-Haren. Dat kan door je aan te sluiten bij een werkgroep, projectgroep, de redactie van Groeningen of het afdelingsbestuur. Behalve de voordelen die een donateur heeft, ontvang je dan ook het landelijke blad Mens en Natuur. Je kunt je hier aanmelden.

ANBI

Een instelling kan opgenomen worden in het ANBI-register als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. (Verder zijn er nog enkele voorwaarden om ANBI te worden en te blijven.) Het IVN is een ANBI. Dat betekent dat donaties en legaten belastingvrij gedaan kunnen worden. Meer informatie bij de Belastingdienst.

Aanmelden

Aanmelden als lid of donateur kan bij de Ledenadministratie. Wanneer je contact opneemt met de penningmeester krijg je instructie over de verdere handelingen.

Penningmeester:
Carlo Ensing
Postbus 1573
9701 BN Groningen
E-mail: c.f.ensing@gmail.com
Telefoon: 06 47871101
Rekeningnummer: NL12 INGB0003742937 t.n.v. IVN Groningen-Haren