Tussenrapport Krabbenscheer aangeboden aan waterbeheerders Biodiversiteit

Tussenrapport Krabbenscheer aangeboden aan waterbeheerders

Groningen Haren 27 februari 2022

Onlangs heeft de werkgroep Krabbenscheer van IVN Groningen Haren de ‘Rapportage werkgroep Krabbenscheer over 2021’ aangeboden aan de waterbeheerders in de gemeente Groningen.

Zowel Waterschap Noorderzijlvest, Waterschap Hunze en Aa’s, Gemeente Groningen als Natuurmonumenten hebben het rapport ontvangen. Het rapport geeft inzage in de mate waarin de drijvende waterplant Krabbenscheer voorkomt in Groningen en hoe de populatie zich ontwikkelt.

De resultaten “laten zien dat er helaas sprake lijkt te zijn van een gestage achteruitgang van de krabbenscheer-populaties binnen de gemeente Groningen” (bladzijde 6).

Omdat de aanwezigheid van Krabbenscheer belangrijk is voor het voortbestaan van de Groene glazenmaker, is deze ontwikkeling daarmee ook van negatieve invloed op deze ernstig bedreigde libellensoort.

Lees hier het volledige rapport:
Rapport Krabbenscheer 2021-def

groene glazenmaker,krabbenscheer,libelle,eiafzetten,Frans KrommeFoto’s: Krabbenscheer (Ernst Flentge), Groene glazenmaker (Frans Kromme)

Ontdek meer over

Deel deze pagina