Kennisnetwerk Natuur: wat is jouw expertise?

Kennisnetwerk Natuur: wat is jouw expertise?

Groningen Haren 22 maart 2022

Het behoud van de natuur om ons heen is helaas al lang niet meer vanzelfsprekend, gezien de grote en belangrijke opgaven die er liggen voor de woningbouw en infrastructuur. Desondanks wordt de waarde van natuur erkend en zijn er tal van maatregelen om de natuur te beschermen. Toch kunnen we er niet blind op vertrouwen dat de regels altijd keurig gevolgd worden en dat de natuur ook werkelijk gewicht heeft bij het nemen van ingrijpende beslissingen.

Als lokale IVN-afdeling proberen we daarom waar mogelijk onze kennis in te zetten bij diverse gemeentelijke projecten die raken aan de natuur en het stedelijk groen. Dit doen we onder meer door zitting te hebben in het gemeentelijk natuuroverleg. Waarbij we uitgaan van dialoog, redelijkheid en begrip voor elkaars standpunten. We wisselen kennis uit en hopen zo de plannen positief (lees: groen) te beïnvloeden. Soms lopen we ertegenaan dat we niet op een lijn zitten met de gemeente, zoals rond het voorgenomen besluit over een zonnepark in Haren, de Suikerzijde, de Drafbaan in het Stadspark of Betonbos.

We kijken ook buiten onze IVN-deur. Voor het behoud van het gebied voor de weidevogels (Polder De Oude Held) hebben we de handen ineen weten te slaan met diverse lokale organisaties, zoals de Vleermuiswerkgroep Groningen, het Groninger Landschap, Natuur en Milieufederatie Groningen, Collectief Groningen West en Natuurmonumenten. We hopen ook in de toekomst samen met ze op te kunnen trekken en hun expertise te mogen inwinnen.

Voor het overleg met de gemeente en onze collega-organisaties is er kennis van zaken nodig: om de besluitvormende stukken te lezen (en te begrijpen), om een reactie te sturen op een beleidsnota, bij het opstellen van een zienswijze, bij het maken van bezwaar, het inspreken in de raad en in het contact met de media. Maar bovenal is er altijd behoefte aan kennis over de natuur (flora en fauna, groen en blauw). Die kennis is voor een deel geborgd in het bestuur en de werkgroepen, maar er is vast nog meer expertise aanwezig onder onze leden. Wellicht heb je zelf deze kennis.
De kennis die we gezamenlijk als IVN Groningen Haren hebben, willen we inzichtelijk gaan maken in het Kennisnetwerk Natuur, en misschien wil je jouw kennis wel inzetten.

Heb je (professionele) kennis op het gebied van natuur(beheer), water(beheer), ecologie, biodiversiteit, stedenbouw of politiek? Stuur dan een e-mail naar ons secretariaat (Gerard Smeding) via ivngroningenharen@gmail.com. Vermeld in je bericht wat je expertise is én of we incidenteel een beroep op je mogen doen.
Met deze informatie willen we een netwerk opbouwen om als afdeling onze kennis van groene zaken te vergroten, zodat we nog beter in gesprek kunnen gaan met andere professionele organisaties, waaronder de gemeente, provincie en de waterschappen.

Foto: IVN

Deel deze pagina