Groningen Haren
Cursussen
Vanaf
woensdag28sep202219:30

Vogelcursus voor beginners 2022

Dit najaar gaan we weer een Vogelcursus voor Beginners geven. Om mee te doen is geen vogelkennis nodig. Je hoeft het alleen maar leuk te vinden om naar vogels te kijken. Met deze cursus kan je kennis opdoen voor nog meer vogelplezier!

De cursus bestaat uit 4 theorielessen en 4 excursies.
De theorielessen zijn op de woensdagavonden 28 sept, 12 okt, 2 en 16 nov in AOC Terra aan de Hereweg 99 in Groningen, van 19:30 tot 21:45 uur (uitloop tot 22:00 uur)
De excursies zijn op zaterdagochtenden 1 okt, 15 okt, 5 en 19 nov.
Veelal van 9:00 – 12:00 uur.
Onderwerpen zijn onder andere: vogeltopografie, vogelgedrag, ganzen en eenden, roofvogels en uilen.

Opgave:  Woensdag 31 augustus tussen 19:00 en 21:00 uur per mail bij Willy Sjaarda, willy.sjaarda@gmail.com.
Het maximale aantal deelnemers is 25. Mochten zich in dit tijdvak meer dan 25 mensen aanmelden, dan wordt er geloot en worden de niet ingelote mensen op een wachtlijst geplaatst. Bericht over deelname volgt zo snel mogelijk na 31 augustus.

Info:  Het cursusgeld bedraagt €50 voor leden en donateurs van het IVN en €60 voor niet-leden.

tafeleend,watervogel,eenden,Geert MesanderNog vragenMail naar Willy Sjaarda.

Foto's: Goudplevieren en Kieviten (Willy Sjaarda); Tafeleend (Geert Mesander)

Algemene informatie

vrijdag 27 mei 2022 - 15:14