Grave
Vogels
zondag14nov2021

Vogelwerkgroep heeft nieuwe coördinator

Na een lange periode van noodgedwongen rust heeft de IVN Vogelwerkgroep op 25 september de draad opgepakt met een struintocht door de Hemelrijkse Waard (oostelijk van Lithoijen) onder leiding van Piet van Zeeland.

Voorafgaand aan deze tocht is het coördinatorschap overgedragen van Rob Lobel naar Hans Stoelwinder. Dit ritueel werd bekrachtigd met een welverdiende fles wijn voor Rob, voor de vele jaren als drijvende kracht achter de Vogelwerkgroep. Rob bedankt!  

Leest u aub verder onder de foto. IVN Grave vogelwerkgroep

Tijdens de tocht zagen we de volgende vogels: grauwe gans, nijlgans, Indische gans, brandgans, Casarca (allen op de foto bovenaan de pagina).

Daarnaast ook nog: kleine zilverreiger, grote zilverreiger, blauwe reiger, fuut, geoorde fuut, dodaars, lepelaar, witgatje, watersnip, fazant, buizerd, houtduif, spreeuw, kuifeend, wilde eend, tafeleend, slobeend, smient, wintertaling, krakeend, veldleeuwerik, knobbelzwaan, meerkoet, kokmeeuw, graspieper en zwarte zwaan. 

Kijkt u ook eens op de eigen pagina van de VogelwerkgroepNieuwe mensen zijn van harte welkom.