Vogelwerkgroep Grave e.o.

Onze vogelwerkgroep is een enthousiaste groep mannen en vrouwen die interesse hebben in natuur in en om Grave met vooral aandacht voor vogels.

De vogelwerkgroep Grave e.o. is onderdeel van IVN Grave en lid van Vogelbescherming Nederland. Onze registratienaam is IVN Vogelwerkgroep Grave e.o. en hier is ons logo de steenuil.

Vogelwerkgroep-vergaderingen zijn 6x per jaar op de eerste dinsdag van de even maanden in het  "Buitenhuis", op het landgoed Mariëndaal (voorheen de Binckhof), om 19.30 uur. Het Buitenhuis is onderdeel van Kinderboerderij BuitenGewoon. 

Als u zin hebt om u aan te sluiten bij onze vogelwerkgroep of als u onze vergadering wilt bezoeken om te horen wat wij doen bent u van harte welkom. Voor meer informatie kunt u bellen met onze voorzitter Rob Lobel, tel. 0486 - 475 388 of mailen lobelia@home.nl.

Hieronder ziet u een overzicht van activiteiten waar we ons mee bezighouden. Ook bijgevoegde foto's, gemaakt door René van den Heuvel, kunnen u misschien over de streep helpen.

Op pad, foto van René vd Heuvel

TUINVOGELTELLING 2018

Door Wil Ariëns

De resultaten van de tuinvogeltelling van 27/28 januari door de leden van de Vogelwerkgroep IVN- Grave laat de volgende resultaten zien.
In totaal hebben 13 leden meegedaan en de telling doorgegeven.
Er zijn 22 soorten en totaal 212 vogels geteld. 

Opmerkelijk was dat de merel op bijna alle tuinen aanwezig was terwijl er, door een ziekte onder deze vogels afgelopen jaar, de aantallen drastisch afnamen.
Ook de roodborst liet zich veelvuldig noteren en zelfs 1 zanglijster wist zijn voorjaarslied al ten gehore te brengen.
Op de 1ste plaats stond bij ons de huismus met de koolmees op 2 en pimpelmees op 3.

Voor de top 10 van onze vereniging en landelijk zie de tabel. Tuinvogeltelling 2018


WATERVOGELTELLING 2018

Door Wil Ariëns

Met 5 personen, in 2 groepen hebben we de 3 telgebieden t.w. Groot Ravenstein, de Hamelspoel en Hertogswetering deze morgen geïnventariseerd op watervogels. Deze gebieden hebben de SOVON code NB 4430/ 4431 en 4432.

Na een korte bijeenkomst met uitleg en onder het genot van een bakkie gingen we rond 10.00 uur met de fiets op pad. Wil Ariëns en Henk Hermsen doorkruisten Gr.Ravenstein terwijl Piet van Zeeland, Lia Stevens en Rene van den Heuvel de andere 2 gebieden op zich namen. Bij winters weer, met een temperatuur van 3 tot 5 graden, reden we langs alle sloten en grachten rondom het stadje Ravenstein en Herpen om de watervogels te spotten.

De totale telling nam 2,5 uur in beslag zodat we tegen 12.45 uur onze afsluiting konden maken met een heerlijke kop soep bij restaurant“de Kriekeput”. Tijdens deze lunch werden natuurlijk de ervaringen en bijzonderheden besproken.

Heel opmerkelijk was dat er bijna geen ganzen zijn geteld, eenden welke als overwinteraars meestal aanwezig zijn zoals smient, krak- en kuifeend waren er weinig. De wilde eend was opvallend minder dan vorige jaren. Er is 1 doodaars gespot. Als exoten werden 2 zwaanganzen gespot in de gracht van Ravenstein. Voor totaal overzicht zie Tabel. Watervogeltelling 2018

Totalen

Gebied 4430, Ravenstein - Herpen, 11 soorten met 103 vogels.

Gebied 4431, Hertogswetering, spoorlijn - Herpen, 11 soorten met 78 vogels.

Gebied 4432, Putwielen - Hamerspoel, 10 soorten met 112 vogels.

Hartelijk dank voor de medewerking aan deze winterse activiteit. SOVON zal de ontvangen gegevens in hun data opslaan en de trend van de soorten bepalen. Verslag door SOVON volgt.

UILENVERSLAG 2017

Door Henk van Gemert, Coördinator Uilen Vogelwerkgroep Grave

Het jaar loopt al weer naar z’n einde dus tijd om de balans op te maken van het afgelopen jaar.

Steenuilen:

We hebben een heel mooi jaar gehad voor onze steenuilen. We hebben op 20 en 23 mei onze kasten gecontroleerd. De steenuil heeft het erg goed gedaan in ons werkgebied.

We hebben in totaal 48 jonge steenuilen geteld. Dit aantal hebben we nog niet eerder behaald. Er waren 13 kasten van de 46 kasten bezet door uiltjes. Dat is dus iets meer dan 25 % bezetting. Overige kasten waren niet bewoond of werden ingenomen door mezen, spreeuwen of kauwtjes.

Opvallend dit jaar was dat er enkele kasten die de afgelopen jaren bewoond waren nu niet in gebruik waren. Daarentegen waren er ook plaatsen waar we voor het eerst mooie resultaten kregen.

Kerkuilen:

Bij de kerkuilen leek het dat we een heel mooi jaar tegemoet gingen. Voor een deel was dat ook zo maar er waren ook treurige gebeurtenissen te melden.

We hadden op 23 mei bij 3 gastgevers jonge kerkuilen met 4, 5 en 5 jongen. In Reek hadden we een kast met 4 jonge kerkuilen bij een latere controle troffen we echter geen jonge uilen meer aan.

In Gassel hadden we een kast met 5 jonge kerkuilen. Dit zag er allemaal voorspoedig uit, mooie plek in een open paardenstal en genoeg te eten voor de jonge aanwas. In het tweede weekend van juni verwoest een grote uitslaande brand de schuur waar de kerkuilen kast hangt. De jonge kerkuilen en het vrouwtje overleven de brand niet. Nou dat doet wel even pijn kan ik zeggen.

In Overlangel hebben we gelukkig een kast met 5 jonge kerkuilen die allemaal groot zijn geworden. Wat zijn dit toch prachtige dieren. Het is dan wel een voorrecht om een dier wat zich overdag niet laat zien te aanschouwen.

We proberen met een groepje uilenbeschermers het uilenbestand op peil te houden en waar mogelijk uit te breiden. Met de kerkuil gaat het nog niet goed genoeg in Nederland. Dat heeft dan ook onze volle aandacht. De steenuil hebben we goede resultaten mee en gaat het momenteel redelijk goed mee.

Tot slot wil ik ieder die mee heeft geholpen bij de uilenbescherming in ons werkgebied bedanken. Vooral de gastgevers die hun erf ter beschikking stellen wil ik hartelijk danken voor hun gastvrijheid.

We hebben de uilenkasten weer schoongemaakt zodat we weer met belangstelling uitkijken naar het nieuwe seizoen.

INVENTARISATIE ZWALUWEN EN ROEKEN tot en met 2017

Door Rob Lobel Kolonievogels Zwaluwen en Roeken

Zwaluwen 2012 2013 2014 2015 2016 2017
De Mars, Grave   5 7 4   4   4   2
Oranje Bastion, Grave   5 8 8 21 21 18
Langenboom 11         8   6
Gassel   4 8 4   5   5   5
De Hoef, Mill    5 5 14   4   4
Roeken            
Sluisweg, Nederasselt 0 0 0 0   5   4
Airborneplein, Grave 0 0 0 0   0   7
Bronkhorstweg, Velp 0 0 0 0   0   3
Koninginnedijk, Grave 0 0 0 0   0 15
Stuw Complex, Grave   0 1 0   1   0
Schotschestraat, Velp 0 0 0 0   0   3
Wolfgatscheweg, Velp 0 0 0 0   0   3


INVENTARISATIE BROEDVOGELS KEENT 2016 

Door Wil Ariëns

De  tweejarige broedvogeltelling te Keent, uitgevoerd in van het voorjaar 2016 door de leden van de Vogelwerkgroep Grave , geven de hieronder genoemde resultaten te zien. Zie tabel 1 en 2.

Tellers waren:

Groep 1: Henk van Gemert, Ruut Westerbeek, Henk Hermsen, René van den Heuvel en Tonnie van Berkel in wisselende samenstelling.

Groep 2: Wilma van Genugten, Wil Ariëns.

Gebied Keent1 was ingedeeld in 2 sectoren om het geheel op hetzelfde tijdstip te kunnen inventariseren. 

Gebied Keent 2 is geïnventariseerd door Wil Ariëns op een ander tijdstip. 

De inventarisatie periode liep van maart t/m juni en omvatte 5 ochtenden en 1 avond telling.

Er is geteld volgens de regels van het SOVON / BMP- A systeem. Info hierover op de website van http://www.sovon.nl/avimap.

Voor Keent 1 zijn 68 soorten geteld waaronder visdief, velduil, kleine plevier,groenpootruiter, blauwborst en zie de rood gedrukte aantallen territoria in de Keent 1 .

Voor Keent 2 zijn 51 soorten geteld waaronder kleine karekiet, grote gele kwikstaart,bergeend blauwborst, rietgors en zie de rood gedrukte aantallen territoria in de Keent 2 tabel. 

Sovon heeft deze gegevens opgenomen in hun database om de ontwikkeling te volgen. In 2018 worden de broedvogels in Keent weer geteld.

 

Spot de vogelspotters, door René vd Heuvel