Vogelwerkgroep Grave e.o.

Onze vogelwerkgroep is een enthousiaste groep mannen en vrouwen die interesse hebben in natuur in en om Grave met vooral aandacht voor vogels.

De vogelwerkgroep Grave e.o. is onderdeel van IVN Grave en lid van Vogelbescherming Nederland. Onze registratienaam is IVN Vogelwerkgroep Grave e.o. en hier is ons logo de steenuil.

Vogelwerkgroep-vergaderingen zijn 6x per jaar op de eerste dinsdag van de even maanden in het  "Buitenhuis", op het landgoed Mariëndaal (voorheen de Binckhof), om 19.30 uur. Het Buitenhuis is onderdeel van Kinderboerderij BuitenGewoon. 

Als u zin hebt om u aan te sluiten bij onze vogelwerkgroep of als u onze vergadering wilt bezoeken om te horen wat wij doen bent u van harte welkom. Voor meer informatie kunt u bellen met onze voorzitter Rob Lobel, tel. 0486 - 475 388 of mailen lobelia@home.nl.

Hieronder ziet u een overzicht van activiteiten waar we ons mee bezighouden. Ook bijgevoegde foto's, gemaakt door René van den Heuvel en Henk van Gemert, kunnen u misschien over de streep helpen. 

Leest u aub verder onder de foto's.

Vogelwerkgroep Grave eo

TUINVOGELTELLING 2019

Door Wil Ariëns

De resultaten van de tuinvogeltelling van 25/26/27 januari door de leden van de Vogelwerkgroep IVN- Grave laat de volgende resultaten zien.
In totaal hebben 16 leden meegedaan en de telling doorgegeven.
Er zijn 20 soorten, 2 minder als in 2018 en totaal 212 vogels geteld, evenveel als in 2018.
Op de 1ste plaats stond bij ons de huismus met de koolmees op 2 en vink op 3 wat gelijk is aan de landelijke telling.

Voor de top 10 van onze vereniging en landelijk zie de tabel. 

BijlageGrootte
BestandTuinvogeltelling 201913.73 KB

WATERVOGELTELLING 2019

Door Wil Ariëns

Met 5 personen, in 2 groepen hebben we de 3 telgebieden t.w. Groot Ravenstein, de Hamelspoel en Hertogswetering deze morgen geïnventariseerd op watervogels. Deze gebieden hebben de SOVON code NB 4430, 4431 en 4432.

Na een korte bijeenkomst met uitleg en onder het genot van een bakkie gingen we rond 10.00 uur met de fiets op pad. Wil, Laurens en Jet doorkruisten gebied 4430 terwijl Piet en Lia gebied  4431 voor hun rekening namen en Henk, Marijke en Henk H. gebied 4432 inventariseerden.
 Bij primaweer, met een temperatuur van 3 tot 5 graden, reden we langs alle sloten en grachten rondom het stadje Ravenstein en Herpen om de watervogels te spotten.

De totale telling nam 2,5 uur in beslag zodat we tegen 12.30 uur afsloten met een heerlijke kop soep bij restaurant“de Kriekeput”. Tijdens deze lunch werden natuurlijk de ervaringen en bijzonderheden besproken.

Opmerkingen: in gebied 4432 werden sporen van de bever gespot. Een geveld eik en een 2de boom welke was aangeknaagd waren de bewijzen.

Voor totaal overzicht zie Tabel. 

BijlageGrootte
BestandSovon_esport_NB4430_20199.03 KB
BijlageGrootte
BestandSOVON_export_NB4431_20199.13 KB
BijlageGrootte
BestandSOVON_export_NB4432_20198.23 KB

Uilen VWG GraveUILENVERSLAG 2019

Door Henk van Gemert, coördinator Uilen

Zoals elk jaar hebben we ook dit jaar weer onze uilenkasten gecontroleerd. Het is voor ons uilen beschermers altijd weer een spannende tijd. Ook onze gastgevers zijn elk jaar weer benieuwd of de kast op hun erf bewoont wordt door een uil. In de laatste week van mei zijn we in verschillende samenstellingen op pad gegaan. We hebben 46 steenuil en 15 kerkuil kasten die we controleren.

Kerkuilen: Het kerkuilen bestand in ons werk gebied is nog niet erg groot maar er zit wel duidelijk vooruitgang in. We hebben in 3 kasten activiteit en op 2 plaatsen een vrij broedgeval. In Overlangel een heel goed adres met 6 jonge kerkuilen. In Gassel een kast met 1 jong en 3 eieren die niet uitgekomen waren. Het betreft hier een adres waar in vorige jaren een holenduif in de kast broedde. Ziet er dus goed uit voor de komende jaren nu een kerkuil paar de intrek in deze kast heeft genomen.

In Escharen kreeg ik een melding van een gastgever dat er in de nok van een kippenschuurtje een kerkuil paar heeft gebroed. Niet duidelijk hoeveel jongen, maar deze zijn wel in de buurt van het huis waargenomen. Vanuit Velp kreeg ik een melding van een uilen broedgeval onder het dakbeschot van een koestal. Ik heb hier 3 jonge kerkuilen gezien. Het totaal komt hiermee op iets meer dan 10 jonge kerkuilen dit jaar. 

Steenuilen: Van de steenuil kasten waren er dit jaar 11 bezet. Opvallend was dat kasten die al enkele jaren niet bezet waren nu wel resultaat hadden. Daarnaast kasten die het al enkele jaren goed doen geen broedgeval lieten zien. De grootte varieerde van 1 tot 5 jongen per kast. Enkele kasten die niet bezet waren door een steenuil werden dankbaar in gebruik genomen door mezen en/of spreeuwen. Ongelooflijk hoeveel nest materiaal een klein meesje in een grote uilenkast kan slepen.

Wij hebben een goed contact met onze gastgevers die ons op de hoogte houden als er activiteit is bij of in de uilen kast. Het is telkens weer een feest om te zien hoe blij mensen en hun kinderen of kleinkinderen zijn als er een uiltje op hun erf heeft gebroed. Wij zijn erg dankbaar dat ze hun erf ter beschikking stellen voor de uilen bescherming. 

Namens de uilenwerkgroep IVN Grave dank ik allen die betrokken zijn bij uilenbescherming in ons werk/leefgebied.
 

INVENTARISATIE ZWALUWEN EN ROEKEN tot en met 2017

Door Rob Lobel 

BijlageGrootte
BestandKolonievogels Zwaluwen en Roeken12.54 KB
Zwaluwen 2012 2013 2014 2015 2016 2017
De Mars, Grave   5 7 4   4   4   2
Oranje Bastion, Grave   5 8 8 21 21 18
Langenboom 11         8   6
Gassel   4 8 4   5   5   5
De Hoef, Mill    5 5 14   4   4
Roeken            
Sluisweg, Nederasselt 0 0 0 0   5   4
Airborneplein, Grave 0 0 0 0   0   7
Bronkhorstweg, Velp 0 0 0 0   0   3
Koninginnedijk, Grave 0 0 0 0   0 15
Stuw Complex, Grave   0 1 0   1   0
Schotschestraat, Velp 0 0 0 0   0   3
Wolfgatscheweg, Velp 0 0 0 0   0   3


INVENTARISATIE BROEDVOGELS KEENT 2016 

Door Wil Ariëns

De  tweejarige broedvogeltelling te Keent, uitgevoerd in van het voorjaar 2016 door de leden van de Vogelwerkgroep Grave , geven de hieronder genoemde resultaten te zien. Zie tabel 1 en 2.

Tellers waren:

Groep 1: Henk van Gemert, Ruut Westerbeek, Henk Hermsen, René van den Heuvel en Tonnie van Berkel in wisselende samenstelling.

Groep 2: Wilma van Genugten, Wil Ariëns.

Gebied Keent1 was ingedeeld in 2 sectoren om het geheel op hetzelfde tijdstip te kunnen inventariseren. 

Gebied Keent 2 is geïnventariseerd door Wil Ariëns op een ander tijdstip. 

De inventarisatie periode liep van maart t/m juni en omvatte 5 ochtenden en 1 avond telling.

Er is geteld volgens de regels van het SOVON / BMP- A systeem. Info hierover op de website van http://www.sovon.nl/avimap.

Voor Keent 1 zijn 68 soorten geteld waaronder visdief, velduil, kleine plevier,groenpootruiter, blauwborst en zie de rood gedrukte aantallen territoria in de Keent 1 .

Voor Keent 2 zijn 51 soorten geteld waaronder kleine karekiet, grote gele kwikstaart,bergeend blauwborst, rietgors en zie de rood gedrukte aantallen territoria in de Keent 2 tabel. 

Sovon heeft deze gegevens opgenomen in hun database om de ontwikkeling te volgen. In 2018 worden de broedvogels in Keent weer geteld.

 

Spot de vogelspotters, door René vd Heuvel