Opsteker van gemeente voor Just Clean-Up Grave

Opsteker van gemeente voor Just Clean-Up Grave

Grave 31 januari 2022

Het bestuur van IVN Grave nomineerde Eva Leeman, Vinci Gijsbers en Max van Elsen van Just Clean-Up Grave voor D’n Opsteker 2021, een onderscheiding van de gemeente Grave voor mensen die zich inzetten voor de gemeenschap. IVN Grave werkt regelmatig samen met deze jonge mensen, met name bij het project Graafsche Raam en het voormalige Visio-terrein.

Eind vorig jaar kende het gemeentebestuur de onderscheiding toe. Voor de nominatie gebruikte het IVN-bestuur de volgende onderbouwing:  “Eva, Vincie en Max zijn woonachtig of afkomstig uit de gemeente Grave en al enkele jaren actief binnen de gemeente met de zorg voor een schone leefomgeving en een verbetering van de biodiversiteit. Dat doen zij door zelfstandig of in samenwerking met de lokale gemeenschap, het houden van opruimacties. Verder bieden zij geheel belangeloos hun kennis en kunde ter beschikking aan andere organisaties, zoals onze natuurvereniging. Daar hebben wij dankbaar gebruik van gemaakt in de afgelopen jaren. Wij als bestuur zijn van mening dat deze jonge, enthousiaste mensen een voorbeeld zijn voor velen in onze samenleving, een belangrijke bijdrage leveren aan een duurzame leefomgeving en derhalve in aanmerking dienen te komen voor D’n Opsteker.”

Ook in het weekblad De Arena is al meerdere keren aandacht besteed aan het werk van deze jongeren.

Kijk ook eens op de website van Just Clean Up.

Deel deze pagina