Maandelijkse Vogeltelling Westdijk Bunschoten

Elke eerste zaterdag van de maand van 9.00 tot 10.00 uur tellen leden van de Natuurwerkgroep Bunschoten de vogels die zich bevinden op het terrein van Vitens te Bunschoten.

Vanaf de Westdijk (bij het elektrische gemaal) wordt met verrekijker en telescoop gekeken  naar vogels die beneden rondom de plasjes en op het Eemmeer vertoeven en vogels die over ons heen trekken.
Het bijwonen van de telling is vrij voor iedere geïnteresseerde!
Heeft u geen telescoop, geen nood: U kunt altijd meekijken bij een van de deelnemers.

Aan- of afmelden hoeft niet.
Informatie: Wim Smeets: 033 2983147 of bunschoten@ivn-eemland.nl

Het totaal aantal soorten, gespot tijdens de maandelijkse inventarisaties in de afgelopen 18 jaar, is 154. Bij het nalopen van zijn foto’s ontdekte 1 van de leden dat er één soort op de lijst ontbreekt: de Kokarde zaagbek. Deze is gezien en door hem gefotografeerd tijdens de telling op zaterdag 7 april 2012. Ik ben die toen vergeten te noteren. Vandaar dat het totaal aantal geziene soorten verhoogd is naar 154.

Resultaten 2019: Waarnemingen Westdijk tm oktober 2019

Resultaten 2018: Waarnemingen Westdijk 2018
Zaterdag 3 februari 2018 vond de 200e vogeltelling op de Westdijk plaats. Ter ere hiervan had Wim Smeets ter plaatse een interview met de Lokale Omroep Spakenburg (LOS), klik hier

blauwborstWaarnemingen op de Westdijk vanaf 2001 tm 2017:

Interview Lokale Omroep Spakenburg met Wim Smeets over de vogeltelling: klik hier

Purperreiger juveniel WimSmeetsPaapje vrouwtje(B)_2013_©WimSmeets_4344witgatje

kluut

Foto’s  © Wim Smeets
Van boven naar beneden: blauwborst, purperreiger (juveniel), 
paapje (vrouwtje), witgatje, kluut vrouwtje