Vogels

vogelaarsDe vogelwerkgroep is een verzameling van enthousiaste vogelaars. Ze wil:

• Mensen kennis laten maken met de vogels in de natuur
• Vogelkennis van de werkgroepleden op peil houden en uitbreiden
• Deelnemen aan excursies van andere (vogel)werkgroepen
• Broedvogels inventariseren voor o.a. Staatsbosbeheer
• Cursussen vogels kijken en de daarbij behorende excursies geven
• Lezingen over vogels en hun wereld organiseren
• Vogelrijke gebieden in binnen en buitenland bezoeken
• Deelnemen aan landelijke vogelteldagen.

De  - ervaren - inventarisatiewerkgroep (VWG1) heeft een 9 tal deelnemers en is verantwoordelijk voor de SOVON-inventarisaties van 2 plots in het Beugense Bos en de Groeningse Bergjes. Haar jaarlijkse min of meer vaste programma bestaat verder uit de vogelboottocht in januari, NK Maasheggenvlechten (met de telescoop vogels - en bezoek - spotten), een publiekswandeling begeleiden en nachtzwaluwen spotten. Soms worden ook andere tellingen gedaan, zoals de Eurobirdwatch bij de stuw van Sambeek. Contachtpersoon is Riet Hinke.

Een tweede groep van vogelaars

Naast deze VWG1 is nu een niet minder enthousiaste groep ontstaan: VWG2. Aan de succesvolle vogelcursus van 2017 is nl. een vervolg gegeven door de oud-cursisten, en ook andere belangstellenden met een basiskennis van vogels, uit te nodigen voor een programma om wat meer ervaring te krijgen met dit boeiende werkveld. Deze startersgroep heeft al een paar jaar succesvol een gevarieerd excursieprogramma beleefd en gaat daar zo mogelijk komend jaar met minstens 9 vogelaars mee door. Contactpersoon is Kees van Eck. Het programma voor volgend jaar wordt, afhankelijk van de ontwikkelingen, nog samengesteld.

Week Dag Datum   Tijd Locatie
wordt nog bekend gemaakt        

Wijzigingen voorbehouden: het kan noodzakelijk zijn data of locaties aan te passen. Ongeveer een week voor elke excursie worden via mail of de site afspreken.nl de definitieve datum, locatie en routegegevens verstuurd.