Vogels

vogelaarsDe vogelwerkgroep is een verzameling van enthousiaste vogelaars. Ze wil:

• Mensen kennis laten maken met de vogels in de natuur
• Vogelkennis van de werkgroepleden op peil houden en uitbreiden
• Deelnemen aan excursies van andere (vogel)werkgroepen
• Broedvogels inventariseren voor o.a. Staatsbosbeheer
• Cursussen vogels kijken en de daarbij behorende excursies geven
• Lezingen over vogels en hun wereld organiseren
• Vogelrijke gebieden in binnen en buitenland bezoeken
• Deelnemen aan landelijke vogelteldagen.

De  - ervaren - inventarisatiewerkgroep (VWG1) heeft een 9 tal deelnemers en is verantwoordelijk voor de SOVON-inventarisaties van 2 plots in Vortum en de Groeningse Bergjes. Haar jaarlijkse min of meer vaste programma bestaat verder uit de vogelboottocht in januari, NK Maasheggenvlechten (met de telescoop vogels - en bezoek - spotten), een publiekswandeling begeleiden en nachtzwaluwen spotten. Soms worden ook andere tellingen gedaan, zoals de Eurobirdwatch bij de stuw van Sambeek.

Een tweede groep van vogelaars

Naast deze VWG1 is nu een niet minder enthousiaste groep ontstaan: VWG2. Aan de succesvolle vogelcursus van 2017 is nl. een vervolg gegeven door de oud-cursisten, en ook andere belangstellenden met een basiskennis van vogels, uit te nodigen voor een programma om wat meer ervaring te krijgen met dit boeiende werkveld. Deze startersgroep heeft al een paar jaar succesvol een gevarieerd excursieprogramma beleefd en gaat daar zo mogelijk komend jaar met minstens 9 vogelaars mee door. In deze groep, VWG2, is nog plaats. Het programma voor 2021 wordt, afhankelijk van de ontwikkelingen, nog samengesteld.

Week Dag Datum   Tijd Locatie
wordt nog bekend gemaakt        

Wijzigingen voorbehouden: het kan noodzakelijk zijn data of locaties aan te passen. Ongeveer een week voor elke excursie worden via mail of de site afspreken.nl de definitieve datum, locatie en routegegevens verstuurd.
Geen lid? Evengoed welkom! Wel graag even aanmelden via VWG2, i.v.m. de koffie/thee.

Voor meer informatie kun je altijd contact opnemen met de coördinator van vogelwerkgroep VWG2, Jac Boumans, tel. 0485-574555.

Verslag 2020

Ook onze werkgroepen werden in hun activiteiten in 2020 ernstig getroffen door het Corona-virus. Werkgroep I voerde in februari jl. één inventarisatie uit, waarna het groepsgebeuren voor de rest van 2020 geheel stil kwam te liggen. Werkgroep II voerde medio januari een wandeling uit bij De Vilt in Beugen, en moest daarna het programma voor 2020 staken. Op 20 september werd – op gepaste afstand – bij De Vilt een bijeenkomst gehouden (gevolgd door een wandeling in kleine groepjes), waar verdere plannen besproken werden. Dat was kort vóór de tweede coronagolf. Uiteindelijk werd besloten voorlopig géén groepswandelingen meer te houden.

Begin april overleed Koen Sommers, lid werkgroep II. Wij verloren een fervent natuurliefhebber en vogelaar. En een prettige, betrokken man. Het bestuur van onze IVN afdeling besloot om zijn telescoop over te nemen, een welkome aanvulling op ons instrumentarium.