Vlinders

Atalanta

Dagvlinders

De vlinderwerkgroep is een kleine club van mensen die bij mooi weer afwisselend op woensdag en zaterdag dagvlinders inventariseert. Met name gebieden in de Maasheggen worden bestreken: de Oeffeltse Meent en de Groeningse Bergjes.

Nachtvlinders

In2019 kwam een interessant nachtvlinderproject langs. Omdat diversiteit en biomassa van insecten in Nederland de afgelopen decennia sterk zijn afgenomen, startten de Vlinderstichting, LTO, BoerenNatuur en het ministerie van LNV een project om bij boeren door het hele land nachtvlinders te gaan tellen. De Schutkooi bij Vortum-Mullem doet mee en wij ook. We tellen in het seizoen elke 14 dagen. De 's nachts met een LED-lamp in de emmer gelokte vlinders worden gefotografeerd, op naam gebracht, geteld en de gegevens op de website ingevoerd. En daarna worden ze natuurlijk weer vrijgelaten. Volgend jaar doen we weer mee!

Wil je deelnemen? Informatie over de werkgroep krijg je bij Rolf Boersma, tel. 0478-636470.

Appeltak

Verslag 2020

Op kleine schaal zijn de gebruikelijke inventarisaties doorgegaan. De contacten met SBB worden weer aangehaald – waarschijnlijk komt er daar volgend jaar weer een ecologisch medewerker bij. De BIMAG nachtvlindermonitoring kende z’n tweede succesvolle seizoen en ook de NachtvlinderNacht ging voor een beperkt aantal genodigden door met een aantal verrassende vangsten zoals de wapendrager. Momenteel wordt de nachtvlindermonitoring geëvalueerd, maar waarschijnlijk volgt ook een derde seizoen, wat we weer gaan combineren met de dagvlinderinventarisaties. En natuurlijk weer een NachtvlinderNacht!

Zaterdag 8 mei - De dagvlinderinventarisaties starten weer, vanaf 20 graden en een zonnetje, om de 10/11 dagen afwisselend zaterdag en woensdag om 13:30 u. Data: 8/5, 19/5, 29/5, 9/6, 19/6, 30/6, 10/7, 21/7, 31/7, 11/8, 21/8.

In de zelfde periode: voor de liefhebbers van vroeg opstaan doen we ook weer een aantal nachtvlinderinventarisaties bij de Schutkooi. Hoe en wat wordt nog uitgezocht, maar meestal om een uur of 8.

Vr 3 september – Onze eigen NachtvlinderNacht bij de Schutkooi in Vortum-Mullem, vanaf 21:00 u, met stroop, licht en lakens en met een inleiding.