Schoolprojecten

NachtzwaluwHet IVN probeert mensen te betrekken bij natuur, leefomgeving, milieu en landschap. De werkgroep schoolprojecten doet dat specifiek voor de leerlingen van de basisschool. De onderwerpen, projectinhoud en opdrachten zijn dan ook afgestemd op de leeftijd, ontwikkelingsfase en interesse van deze kinderen. Doel is dat de kinderen het samen bezig zijn in de natuur - dat kan rondom de school zijn, maar ook in een bos of park - echt beleven, ervaren en er dingen ontdekken. In de klas geeft de leerkracht een voorbereidende les die vervolgens buiten in praktische zin wordt bekeken en ontdekt. Bij de opdrachten stimuleren we het gebruik van de zintuigen en proberen we de kinderen actief te betrekken door ze, zoveel als mogelijk, zelf iets te laten doen.

Een mooi voorbeeld hiervan is de opdracht bij een mierenhoop waarbij de kinderen hun hand vlak boven de mierenhoop moeten houden, dit eventjes volhouden en dan aan de hand ruiken. Veel kinderen moeten hier een angst voor overwinnen, want de gedachte leeft dat mieren steken, vies zijn en overal inkruipen. Mooi is het dan te zien dat een aantal leerlingen de opdracht toch durft uit te voeren. De geur aan hun hand is specifiek en al kunnen ze er niet meteen een naam aan geven, de beleving, het doen, maakt een veel grotere indruk. Mooi is het dan als je deze kinderen na een jaar weer ziet en ze tegen jou als schoolgids vertellen dat ze dit met een eerder project hebben gedurfd en gedaan. Deze belevenis heeft dus een blijvende indruk achtergelaten!

De scholen die al vanaf 1993 ons aanbod kennen, weten welke kwaliteit, kennis, ervaring en inzet ze van onze schoolgidsen kunnen verwachten. De projecten zijn inhoudelijk en didactisch verantwoord en zitten organisatorisch goed in elkaar. Het projectaanbod wordt dan ook graag in het reguliere schoolprogramma opgenomen.

WeidebeekjufferDe planning

Het streven is om ieder schooljaar een project voor groep 1 + 2, een project voor groep 3 + 4, een project voor groep 5 + 6 en een project voor groep 7 + 8 te realiseren. Dat wil zeggen twee projecten in de periode september - november en twee projecten in de periode april - juni.
Twee keer per jaar; in mei of juni en in januari krij­gen de betreffende scholen het aanbod en inhoudelijke informatie over de projecten en kunnen ze zich hiervoor inschrij­ven. Na inroostering van de projecten wordt een beves­tiging naar de scholen gestuurd met daarop de defini­tieve datum en de toegewe­zen schoolgidsen.
Per klas wordt een vergoeding gevraagd.

De werkwijze

Voor de begeleidende ouders (‘natuurouders’) en de leerkracht is er bij ieder project achtergrondinformatie in de projectmap. Deze is toegespitst op het onderwerp en de opdrachten. De leerkracht kopieert deze voor de natuurouders en geeft deze op tijd af zodat zij zich kunnen voorbereiden. De leerkracht geeft een voorbereidende les zodat de kinderen goed voorbereid buiten aan de slag kunnen.
De leerkracht heeft de klas in groepjes van 4-6 kinderen verdeeld, welke worden begeleid door een van de natuurouders. Op de locatie zijn twee schoolgidsen aanwezig. Eén van hen neemt een groepje kinderen. De andere schoolgids kijkt bij de andere groepjes, geeft aanvullende informatie en beantwoordt vragen. De leerkracht houdt overzicht en is verantwoordelijk voor de kinderen.
De schoolgidsen nemen het materiaal dat nodig is voor het project mee naar de locatie.

TijgerspinDe scholen

Al bij 13 van de 25 basisscholen binnen ons werkgebied worden projecten uitgevoerd.
Af en toe wordt ook extra hulp ingeroepen van de werkgroep om een project of een activiteit te verzorgen, bijv. voor een natuurmiddag op school. Per verzoek wordt bekeken hoe dit ingevuld kan worden en welke schoolgids(en) zich er voor gaan inzetten. De coördinator van de werkgroep beschikt over een lijst van groene schoolactiviteiten.

Nog meer schoolgidsen

Wat is er leuker dan het werken met kinderen en bezig zijn met de natuur. Zeker als je ziet dat de natuur de kinderen enorm aanspreekt. Iedere keer is het weer moeilijk het project te stoppen, want de kinderen willen niets liever dan doorgaan met het onderwerp. Om onze werkzaamheden voor de basisscholen uit te kunnen blijven voeren en in de toekomst ook uit te breiden, zoeken we nieuwe schoolgidsen en natuurouders. Vindt u het leuk om met kinderen te werken, draagt u de natuur een warm hart toe en wilt u wel iets van uw vrije tijd steken in vrijwilligerswerk? Dan is dit misschien iets voor u.

U kunt informatie krijgen bij de coördinator van de werkgroep schoolprojecten, Karen Lamers, tel. 0485-372240.

Jaarverslag 2021

Al meer dan 30 jaar biedt IVN de Maasvallei de scholen in ons werkgebied ieder schooljaar een aantal buitenlessen aan. Elk jaar zijn dat 4 projecten, elk met een eigen thema. Ieder project is geschikt voor 2 leerjaren, zodat elke klas onder begeleiding van onze natuurouders een leuke onderzoekende en ontdekkende activiteit kan doen . 

De wens om ook dit jaar weer met onze schoolprojecten naar buiten te gaan was zowel bij de scholen als bij onze werkgroep groot. Toch zijn er in het voorjaar van ’21 geen projectlessen gegeven. Wel zijn er enkele materialen uitgeleend en is op verzoek van een school begeleiding geboden bij de natuurlessen. De covid-richtlijnen lieten niet toe om meer activiteiten te organiseren.

Bij de start van het nieuwe schooljaar, september ’21, hebben we 2 projecten kunnen draaien.

Groep 5 en 6 kon in het bos speuren naar paddenstoelen. Gelukkig beleefden we een nat najaar en waren er voldoende paddenstoelen te bewonderen. Helaas was de regen bij enkele klassen ook een spelbreker. De klassen die dat wilden konden na afloop van het project nog nagenieten met een kweekset champignons voor in de klas.

De leerlingen van groep 7 en 8 zijn aan de slag gegaan als inspecteurs van de biodiversiteit. Dit is een nieuw project waarbij de kinderen in groepjes een afgebakend stuk natuur gingen onderzoeken. Alle ontdekte soorten werden genoteerd, opgeteld en onderling vergeleken. Er werden bomen geteld, mossen bekeken, paddenstoelen ontdekt en dieren of hun sporen gevonden of gehoord. In de meeste gevallen vonden de kinderen meer soorten dan ze in eerste instantie hadden gedacht. We hopen dat de kinderen blijven speuren om alle soorten die ze vinden in de toekomst te beschermen.

Naast de reguliere projecten hebben we voorjaar ’21 hulp geboden bij de feestelijke opening van de proeftuin bij zorgcentrum Madeleine in Boxmeer. Leerlingen van de Weijerwereld hebben kunnen genieten van natuuractiviteiten rondom de nieuwe proeftuin.

De jaarlijkse plantactiviteiten in het Maasheggengebied konden dit jaar niet doorgaan. In totaal hebben we toch 850 kinderen zich laten verwonderen en in contact gebracht met de natuur in hun omgeving. Dat waren 35 klassen van 13 scholen in ons werkgebied.

Voorjaar ’22 komen groep 1 en 2 en groep 3 en 4 met een voorjaarsproject buiten met respectievelijk het ‘Kabouterpad’ en het project ‘de bodem onder mij, is het zand of is het klei?. We hopen dat we in het schooljaar ’22-’23 een nieuw aanbod lessen en projecten uit kunnen voeren.