Planten

ZomprusDe plantenwerkgroep werd omstreeks 1992 opgericht met als doel het verspreiden van plantenkennis onder IVN-leden, zodat zij op hun beurt die kennis weer kunnen inzetten bij andere IVN-taken zoals excursies en schoolgidsenwerk.

In het vroege voorjaar zijn er een tweetal determinatieavonden in het Natuurpalet. Dan worden met behulp van flora en binoculairs de fijne details van planten bestudeerd.

Dan beginnen we het veldwerk meest met enkele dinsdagmiddagexcursies en als de zomeravonden langer worden gaan we over op avondexcursies. We sluiten in september het veldwerk weer af met enkele dinsdagmiddagexcursies. Als afsluiting van het veldwerk zijn er in het najaar weer enkele studieavonden, waarna de winterrust intreedt.

Het jaarprogramma beslaat daarmee doorgaans:

• Vier determinatieavonden
• Vier dinsdagexcursies
• Een tiental dinsdagavondexcursies

Daarnaast houden enkele leden zich intensiever bezig met inventarisaties. De gegevens daarvan gaan naar de centrale databank van Floron in Leiden. Belangrijker voor het IVN is, dat de verzamelde gegevens gebruikt kunnen worden bij overleg en inspraak bij overheden als gemeente, waterschap en dergelijke. Overheden hebben vaak weinig concrete kennis van de natuur in hun eigen omgeving.

De Plantenwerkgroep is uitermate geschikt om natuurgidsen, schoolgidsen etc. extra kennis bij te brengen. Regelmatig worden er voor de gidsen extra excursies of voorwandelingen geregeld, bijvoorbeeld aan de Oeffeltse Raam of De Vilt, om plantenkennis bij te spijkeren.

Het gezamenlijk naar planten kijken is een goede stimulans om kennis te vermeerderen; ieder leert ervan en je leert van elkaar. Bovendien zijn de excursies erg gezellig, er is veel discussie en ook veel plezier.

Voor meer informatie kun je altijd contact opnemen met de coördinator van de plantenwerkgroep: André Engels, tel. 06-83096494, andre49.engels@gmail.com.

HondsroosHet leuke is dat vrijwel elke excursie verrassingen oplevert. Natuurlijk kijken we tussendoor ook naar insecten, paddenstoelen, vogels e.d. De activiteiten zijn toegankelijk voor alle IVN-leden, maar leden die een excursie mee willen maken, raden we aan vooraf te informeren of de excursies doorgaan.

Programma

Determinatieavonden in Natuurpalet beginnen om 20.00 uur en eindigen om 22.00 uur:

• Di 19 maart:       Graag planten meenemen
• Di 2 april:            Graag planten meenemen

Dinsdagmiddag-excursies: om 13:30 uur verzamelen op voormalig schoolplein, Bakelgeertstraat en/of ter plekke ca ¼ uur later.

• Di 9 april:            Jansberg
• Di 23 april:          Watermolen en Ezelshemel, Vierlingsbeek

Excursie avonden beginnen om 19.00 uur; verzamelen Bakelgeertstraat (voormalig schoolplein) of een kwartier later ter plaatse.

• Di 7 mei:             De Vilt
• Di 21 mei:           Graancirkel bij Oploo, met de gidsen
• Di 4 juni:             Oeffeltse Raam
• Di 18 juni:           Kraaijenbergs Plassen
• Di 2 juli:               Smakterveld
• Di 16 juli:             Gebrande Kamp
• Di 30 juli:             Langven
• Di 13 augustus:  Het Quin
• Di 27 augustus:  De Vilt, met de gidsen

Dindagmiddag-excursie hele dag; vertrek 13.30 uur op voormalig schoolplein, Bakelgeertstraat.

• Di 10 september: Kekerdomse Waard
• Di 24 september: De Kuilen bij Mill

Determinatieavonden in Natuurpalet beginnen om 20.00 uur en eindigen om 22.00 uur:

• Di 8 oktober:           Oogst afgelopen jaar. Graag planten meebrengen
• Di 22 oktober:         Oogst afgelopen jaar. Graag planten meebrengen