Planten

ZomprusDe plantenwerkgroep werd omstreeks 1992 opgericht met als doel het verspreiden van plantenkennis onder IVN-leden, zodat zij op hun beurt die kennis weer kunnen inzetten bij andere IVN-taken zoals excursies en schoolgidsenwerk.

In het vroege voorjaar zijn er een tweetal determinatieavonden in het Natuurpalet. Dan worden met behulp van flora en binoculairs de fijne details van planten bestudeerd.

Dan beginnen we het veldwerk meest met enkele dinsdagmiddagexcursies en als de zomeravonden langer worden gaan we over op avondexcursies. We sluiten in september het veldwerk weer af met enkele dinsdagmiddagexcursies. Als afsluiting van het veldwerk zijn er in het najaar weer enkele studieavonden, waarna de winterrust intreedt.

Het jaarprogramma beslaat daarmee doorgaans:

• Vier determinatieavonden
• Vier dinsdagexcursies
• Een tiental dinsdagavondexcursies

Daarnaast houden enkele leden zich intensiever bezig met inventarisaties. De gegevens daarvan gaan naar de centrale databank van Floron in Leiden. Belangrijker voor het IVN is, dat de verzamelde gegevens gebruikt kunnen worden bij overleg en inspraak bij overheden als gemeente, waterschap en dergelijke. Overheden hebben vaak weinig concrete kennis van de natuur in hun eigen omgeving.

De Plantenwerkgroep is uitermate geschikt om natuurgidsen, schoolgidsen etc. extra kennis bij te brengen. Regelmatig worden er voor de gidsen extra excursies of voorwandelingen geregeld, bijvoorbeeld aan de Oeffeltse Raam of De Vilt, om plantenkennis bij te spijkeren.

Het gezamenlijk naar planten kijken is een goede stimulans om kennis te vermeerderen; ieder leert ervan en je leert van elkaar. Bovendien zijn de excursies erg gezellig, er is veel discussie en ook veel plezier.

Voor meer informatie kun je altijd contact opnemen met de coördinator van de plantenwerkgroep: André Engels, tel. 06-83096494, andre49.engels@gmail.com.

HondsroosHet leuke is dat vrijwel elke excursie verrassingen oplevert. Natuurlijk kijken we tussendoor ook naar insecten, paddenstoelen, vogels e.d. De activiteiten zijn toegankelijk voor alle IVN-leden, maar leden die een excursie mee willen maken, raden we aan vooraf te informeren of de excursies doorgaan.

Programma

Determinatieavonden in Natuurpalet beginnen om 20.00 uur en eindigen om 22.00 uur:

• Di 17 maart:       Graag planten meenemen, ook gewone tuinonkruiden
• Di 31 maart:       Graag planten meenemen, ook gewone tuinonkruiden

Dinsdagmiddag-excursies: om 13:30 uur verzamelen op voormalig schoolplein, Bakelgeertstraat en/of ter plekke ca ¼ uur later.

• Di 7 april:            Zevendal, bij Plasmolen
• Di 21 april:          Stalberg, bij De Hamert

Excursie avonden beginnen om 19.00 uur; verzamelen Bakelgeertstraat (voormalig schoolplein) of een kwartier later ter plaatse.

• Di 5 mei:              Boxmeerse Veld
• Di 19 mei:            Geijsteren (bij de Kerk)
• Di 2 juni:              Nieuw natuurgebied bij De Diepen
• Di 16 juni:            (om 18:30) Bisonbaai
• Di 30 juni:            Het Sohr
• Di 14 juli:             Smakterveld 
• Di 28 juli:             Broekse Wielen
• Di 11 augustus:  Leunse Paes
• Di 25 augustus:  (om 18:30) De Vilt

Dindagmiddag-excursie hele dag; vertrek 13.30 uur op voormalig schoolplein, Bakelgeertstraat.

• Di 8 september:   (om 10:00) Millingerwaard
• Di 22 september: (om 13:30) Keent

Determinatieavonden in Natuurpalet beginnen om 20.00 uur en eindigen om 22.00 uur:

• Di 6 oktober:         Oogst afgelopen jaar. Graag planten meebrengen
• Di 20 oktober:       Oogst afgelopen jaar. Graag planten meebrengen

Jaarverslag 2019

In dit jaarverslag willen we eerst even stilstaan bij het overlijden van Ger Swarts; hij was een hele trouwe deelnemer aan de excursies en we hebben afgelopen jaar zijn droge humor en relativerende opmerkingen erg gemist. Liesbeth (en Wim) en Wim van Lanen, ook al trouwe deelnemers, hebben we dit jaar ook gemist wegens ziekte. Hopenlijk zullen we ze komend jaar weer regelmatig zien.

Ondanks deze afwezigen waren de excursies toch heel goed bezocht; gemiddeld wel 11 personen per excursie.

Op de determinatie-avonden viel de opkomst tegen. Toch zijn deze avonden de moeite waard; er worden steeds heel veel interessante planten ingebracht.

Alle excursies zijn doorgegaan en we hebben steeds erg goed weer gehad. Ook hebben we op alle excursies veel verschillende planten gevonden, ondanks de tweede droge zomer op rij. O.a. dankzij Fons is het niveau zeer hoog; werkelijk elk sprietje krijgt een naam. Hoogtepunt was wel de dagexcursie naar de Kekerdomse Waard op 10 september; we hebben genoten van de prachtige, zeer soortenrijke rivierflora.