NK Maasheggenvlechten

Poster Maasheggenvlechten2e Zondag van maart! Voor de 14e keer het NK Maasheggenvlechten, en met een grote groep vrijwilligers en vlechters heeft IVN De Maasvallei ook dit jaar een hoofdrol bij de organisatie. Deze keer op weiden van de gemeente en van Marius, ten zuiden van de oude spoordijk Oeffelt-Gennep. 

Het kampioenschap Houdt het oude ambacht heggenvlechten in ere. Sinds mensenheugenis vormen maasheggen de scheiding tussen de weilanden, en dat willen we zo houden. We proberen daarom zowel burgers als bestuurders enthousiast(er) te maken voor beheer en behoud van de Maasheggen. De toekenning van de UNESCO-status is daarbij een welkome steun in de rug.

Ook dit jaar weer veel randactiviteiten voor het publiek. Men kan o.a. stands (IVN!) in de tent bezoeken, roodbonte koeien, trekpaarden en een hoefsmid zien.

Voor de kinderen is er ook van alles. Zij kunnen een iets leuks maken bij het jeugd-IVN, kalfjes aaien, broodjes bakken, wilgen vlechten, enz. Het kinderprogramma is altijd zeer uitgebreid, en veel scholen in de regio worden er bij betrokken.

Hoofdzaak zijn natuurlijk de vlechters die vechten voor de Gouden Hiep. Ongeveer 40 teams, meer dan 120 deelnemers, nemen een stuk heg onder handen, en werken volgens de Maasheggenstijl.

Kortom, meer dan voldoende redenen om familie, vrienden en kennissen ook uit te nodigen om op 10 maart tussen 11 en 16 uur naar het NK te komen! Er is (beperkte) parkeerruimte in de omgeving van het terrein (volg de borden). Kom liever op de fiets. Parkeren en toegang zijn gratis. Meer info op: www.maasheggen.nl of via Ruth Bakkenes, tel. 0485-520076.