Contact De Maasvallei

Aan- en afmelden bij de afdeling en voor de nieuwsbrief, (mail-)adreswijzigingen:

rolf.boersma@ziggo.nl Rolf Boersma 0478-636470

 

Kopij voor afdelingsblad, website en nieuwsbrief:

Redactie van afdelingsblad
'De Maasvallei'
angelineabenderks@hotmail.com
Angeline Aben 0485-383207
Webmaster en nieuwsbriefredactie
rolf.boersma@ziggo.nl
Rolf Boersma 0478-636470

 

Contact met bestuursleden over specifieke activiteiten:

Bestuur algemeen, Overheden,
Afdelingsblad, Educatie, 
Natuurontwikkeling en -Natuurbehoud
Hent Baltussen 0485-383362
Ledenadministratie, Website, Nieuwsbrief, 
Vlinders, Herpetologie, Wandelroutes, Regionaal en landelijk IVN en Projecten
Rolf Boersma 0478-636470
Contributie, Bos- en Peelwandeling, 
Hoogstamboomgaard, VENEL
Jan van Dijk 0485-382255
Natuurpalet Louise Franse 0485-574740

Excursies, Vleermuizen, Vogels, 
Schoolprojecten

Peter Goes 06-16813501
Plantenwerkgroep, Ouderen, Overheden, 
Jeugd, Regionaal IVN
Juul de Bont 06-51831420