Water

Kleurkeur Blauw

Bernheze 1 september 2023

Kleurkeur Blauw: nieuwe standaard voor ecologisch beheer van watergangen

 

De Vlinderstichting en Groenkeur breiden per 1 september 2023 Kleurkeur uit met een richtlijn voor ecologisch beheer van watergangen. Voor de hele groenblauwe dooradering biedt Kleurkeur daarmee een nieuwe norm voor ecologisch beheer.

Nederland kent 330.000 kilometer sloten en 6500 kilometer vaarten en kanalen. Een fors areaal, wat niet alleen door mensen wordt gebruikt, maar ook het leefgebied vorm van talloze plant- en diersoorten. Met aanpassingen in de wijze van uitvoering van het beheer en een nieuwe kijk op de watergang is er veel biodiversiteitswinst te behalen. De tijd is daar rijp voor, want biodiversiteit staat op veel plekken onder druk. Kleurkeur Blauw, zoals het onderdeel voor ecologisch beheer van watergangen heet, is een certificaat voor aannemers en groenbedrijven om zich te onderscheiden op vakmanschap en ecologische kwaliteit. Opdrachtgevers zoals waterschappen en gemeenten kunnen in aanbestedingen van beheer van watergangen vragen om Kleurkeur-gecertificeerde bedrijven.

Vanaf 1 september 2023 vallen er onder het add-on certificaat Kleurkeur twee zogeheten scopes of toepassingsgebieden: Groen en Blauw. Kleurkeur Groen (voorheen Kleurkeur) richt zich op het ecologisch beheer van bermen, dijken en groenstroken, Kleurkeur Blauw richt zich op het ecologisch beheer van watergangen. Er is bij de ontwikkeling van Kleurkeur gezocht naar zoveel mogelijk synergie tussen de eisen voor Groen en Blauw. Bedrijven kunnen zich zowel voor Groen als voor Blauw afzonderlijk en in combinatie laten certificeren.

Kleurkeur Blauw is ontwikkeld in samenwerking met enkele waterschappen, gemeenten, aannemers, Sportvisserij Nederland, RAVON en FLORON. Veelgestelde vragen over Kleurkeur Blauw staan hier.

 

De add-on Kleurkeur 2023 is hier in te zien

Nieuwsgierig naar Kleurkeur Blauw? Kom naar de kennisdag 14 september.

Kennisdag ecologisch beheer van watergangen

Anthonie Stip van De Vlinderstichting neemt je mee in de inhoud van Kleurkeur Blauw op 14 september op de ‘Kennisdag ecologisch beheer van watergangen’. Die wordt gehouden bij wilde plantenkwekerij de Cruydthoeck in Nijeberkoop (FR).

 

Klik hier voor het programma en aanmelden

Wat houdt Kleurkeur Blauw in?

Snoek, Saxifraga-Janus Verkerk

Kleurkeur Blauw gaat over ecologisch beheer van watergangen tot 8 meter breed. Belangrijke punten zijn:

  • een goede projectvoorbereiding met een beheerplan;
  • de watergang is verdeeld in vier bouwstenen: schouwpad, talud, snor en nat profiel;
  • talud en snor worden gefaseerd beheerd, waarbij 15-50% van de vegetatie blijft overstaan met maximaal 500m tussen overstaande delen;
  • het nat profiel (de watergang) heeft primair een functie voor waterveiligheid, -berging en -afvoer. Hier kan gefaseerd worden gemaaid, maar alleen waar dat kan binnen kaders van waterveiligheid;
  • het schouwpad wordt met name gebruikt voor onderhoud en dient veilig te zijn. Waar het kan wordt er ecologisch beheerd, opdrachtgevers kunnen hier maatwerkkeuzes maken;
  • ingezette maaimachines, maaikorven en dergelijke doen aantoonbaar beperkt schade aan fauna;
  • de effecten van het beheer worden gemonitord en de resultaten worden meegenomen in het beheer;
  • baggeren van watergangen gebeurt zoveel mogelijk ecologisch, opdrachtgevers kunnen hier maatwerkkeuzes maken;
  • personeel is vakbekwaam voor uitvoering van ecologisch beheer;
  • een cyclus van doen – leren – beter doen

 

Meer weten? Download Kleurkeur 2023 hier

Ontdek meer over

Deel deze pagina