VENEL

 

Landschapsbeheer-Venel

Venel betekent: Vrijwillig, Educatief, Natuur En Landschapsbeheer. De werkgroep gaat bijna iedere zaterdagochtend in de maanden november tot en met maart aan het werk in het Bernhezer landschap en natuur. De werkgroep heeft het beheer over enkele terreinen van de gemeente Bernheze en helpt particulieren bij het onderhouden van landschapselementen. De Venel werkgroep onderhoudt knotwilgen, bos, houtsingels en poelen. De werkgroep is actief bij het herplanten, aanplanten van bomen en heesters.

Meer weten van Venel landschapsbeheer:

E-mail:  Werkgroep VENEL

Joost Willems,
Jan Dortmans,