Beekdaelen-Schinnen
Vogels
Vanaf
maandag10okt202219:30

Basiscursus "Vogels herkennen"

Op 10 oktober 2022 start IVN Beekdaelen – Schinnen met een basiscursus “Vogels herkennen”.  De cursus bestaat in het totaal uit 14 lessen,  7 theorielessen en 7 excursies / veldlessen. Elke maand (m.u.v. december) zijn er 2 lessen. De theorielessen zijn steeds op maandagavond van 19.30 - 21.30 uur in ons IVN-lokaal, Burg. Pijlsstraat 1d, Schinnen.  De veldlessen zijn op de zondagochtend erna, steeds op een andere locatie (m.u.v. het laatste blok). Kijk voor het complete lesrooster, de data en het programma op onze website: www.ivn.nl/afdeling/beekdaelen-schinnen

De lessen worden verzorgt door Wiel Bruls en Jan Voncken.

Tijdens de theorielessen worden vóór de pauze de volgende onderwerpen behandeld:

les 1    Hoe begin ik met het herkennen van vogels?

les 2    Kenmerken van een vogel

les 3    Foerageren van vogels

les 4    Nestgelegenheid     

les 5    Het leefgebied van een vogel

les 6    Status en systematiek

les 7    Stootvogels / Roofvogels

Na de pauze worden een aantal vogelsoorten besproken.

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Jan Voncken              06-12750775             jl_voncken@planet.nl                        

Wiel Bruls                  06-25180722             w.bruls@ziggo.nl                 

Leny Vogels               06-81375902             vogelsleny@outlook.com   (coördinator)

                                

Inschrijven voor deze cursus kan uiterlijk tot 1 oktober 2022 telefonisch of via mail bij Leny Vogels. Er kunnen maximaal 25 personen deelnemen. Bij minder dan 10 aanmeldingen gaat de cursus niet van start.

De kosten voor deze cursus bedragen € 20,-  voor leden en € 30,- voor niet-leden.

Dit bedrag dient uiterlijk op  5 oktober 2022 overgemaakt te worden op rekeningnummer  NL08 RABO 0146526171 t.n.v. IVN Schinnen onder vermelding van “Basiscursus Vogels herkennen 2022-2023”            

 

Overzicht lesdagen, lestijden en locaties:

Datum

lesavond

Datum

buitenles

Aanvang

buitenles

Locatie/

verzamelplaats

10-10-‘22

16-10-‘22

8.00 uur

Schinnen , IVN lokaal

21-11-‘22

27-11-‘22

8.00 uur

Geulhemmermolen, Geulhemmerweg 49

Berg en Terblijt

16-01-‘23

22-01-‘23

8.00 uur

Kasteel Ehrenstein, Oude Ehrensteinerweg 6

Kerkrade

27-02-‘23

05-05-‘23

7.30 uur

Kasteel Elsloo, Maasberg 1, Elsloo

27-03-‘23

02-04-‘23

7.30 uur

Station Stoomtrein, Baanweg 3,

Schin op Geul

17-04-‘23

23-04-‘23

7.00 uur

Bernarduskerk, Bernardusplein  5

Ubachsberg

22-05-‘23

21-05-‘23

7.00 uur

Brunssummerheide, Schaapskooiweg 99

Heerlen

Algemene informatie

donderdag 22 september 2022 - 22:42