Werkgroep Natuuronderhoud

 

Coördinator Algemene Zaken

Henk Vossen
Telefoon 06-23 17 94 75
E-mail: vossedael@hotmail.com

Coördinatoren praktische zaken:

Wim Hoogland, Jan Rusman en Paul Bouwman

Doelstelling

Onderhoud van de natuur in ons werkgebied.

Activiteiten

In 2014 heeft IVN Schinnen het initiatief genomen in het kader van de toen algemene gedachte “participatie is belangrijk” om een werkgroep natuurbeheer in het leven te roepen, dit in overleg met Natuurmonumenten en de toenmalige gemeente Schinnen.
De werkgroep wil ook ruimer voor de gemeenschap beschikbaar zijn en werkzaamheden in ‘landschapsbeheer in de ruimste zin van het woord’ uitvoeren voor Natuurmonumenten, de gemeente Schinnen, Bodemzorg Limburg en het Waterschap Limburg.

De werkgroep is op donderdag 10 november 2014 van start gegaan en heeft sindsdien bijna elke maand een dag werkzaamheden verricht. Dat doen ze nog steeds: in de gemeente Schinnen, met name in het Geleenbeekdal, in natuurgebied Beukenberg en ook in de verschillende kernen van de gemeente Schinnen. De groep krijgt de naam NWG – Natuurwerkgroep Geleenbeekdal.

Om de werkzaamheden te kunnen uitvoeren werken we met goed gereedschap: takkenscharen, zagen, en in de loop van de jaren is het materieel uitgebreid met motorzagen en bosmaaiers. Bovendien zijn er en enkele vrijwilligers opgeleid met certificaten voor motorgereedschap, veilig werken is belangrijk! Allemaal heel mooi werk en ook de gemeenschap ziet en waardeert wat er allemaal gedaan wordt.

Zin om mee te doen? We werken 1 x per maand op donderdag. Meld je aan bij Henk Vossen