Ommetje Nagelbeek en Hegge

5.4 KM
(0)

Ommetje Nagelbeek Hegge

Startpunt: IVN lokaal, Burg. Pijlsstraat 1d, Schinnen

Afstand: 5,4 km

Met uw gezicht naar het IVN lokaal gaat u rechts

Voorbij de brandweerkazerne links over de parkeerplaats

Trapje af en rechts

Loop om de vijver naar de brug over de Geleenbeek

Bij de Y splitsing rechts (Vonderstraat)

Daar waar de straat een bocht naar links maakt gaat u rechts het ruiterpad omhoog

Aan het einde van het pad gaat u links (Veeweg)

Volg deze weg naar de spoorwegovergang

Steek de spoorweg over en ga rechtdoor langs café Schöpke

Ga onder het viaduct van de autosnelweg door

Bij  boerderijwinkel Petri rechtdoor

Nu almaar rechtdoor (u loopt door de buurschap Nagelbeek)

Bij de driesprong met Mariabeeld rechts aanhouden door de holleweg.

Boven op het plateau rechts tussen de akkers door

Bij de verharde weg rechts

Eerste pad links naar beneden

Aan het einde van het pad steekt u de weg over en gaat rechts ( u loopt door de buurtschap Hegge)

Eerste weg links onder het viaduct van de snelweg door

Volg het pad langs het spoor

Steek links de overweg over en ga rechtdoor (Veeweg)

Volg deze weg tot over de  brug van de Geleenbeek

Direct na de brug  rechts door het poortje

Volg het pad (oranje/paars)

Voorbij het insectenhotel het poortje door links

Ga links en volg het asfalt pad langs de vijver tot bij de vlonders

Ga links het trapje op en loop over de parkeerplaats

Dan rechts langs de brandweerkazerne terug naar het IVN lokaal

 

Over het landschap

Limburg is geen heuvellandschap maar een dalenlandschap. Als u goed oplet tijdens deze wandeling dan ervaart u dat u geleidelijk vanaf de beek omhoog wandelt vanuit een breed dal tot op een plateau.

Hoe is dit vruchtbare landschap ontstaan? Het landschap  is ontstaan tijdens het Pleistoceen (een geologisch tijdvak tussen de 2,6 miljoen en 11,6 miljoen jaar geleden).  In de ijstijden was er weinig plantengroei. Door het ontbreken van bodembedekking kwam er veel sediment in de rivieren. Het snel stromende water stroomde in vlechtende patronen over het land en zette grind en zand af. Deze grind- en zandafzettingen kunt u goed zien in de grind- en zandgroeve op het plateau.

Tijdens de ijstijden veranderde de Noordzee in een poolwoestijn. De bodem daarvan werd uitgeblazen. De kleideeltjes uit die bodems werden met polaire winden naar het zuiden getransporteerd. In Limburg werden ze afgezet in de vorm van een lössdeken. Deze zeer karakteristieke geelbruine klei bedekt grote delen van het heuvelland. De dikte van het dek varieert van enkele decimeters tot twintig meter. Het is heel vruchtbaar.

In de warmere tussenijstijden (interglacialen) hielden planten de bodem vast en kregen de rivieren en beken een meanderend karakter en sneden zich in de ondergrond in. Tegelijk komt de ondergrond door krachten in de aardkorst (tektoniek) omhoog. Deze combinatie van factoren zorgt voor terrassen of plateaus  doorsneden door dalen. Mede door de mens ontstonden later de zo typische holle wegen.

 

 

 

Locatie

IVN Lokaal, Burgemeester Pijlsstraat 1D, 6365 CG Schinnen
Download de app voor deze route

Download onze app

Ontdek meer over

Deel deze pagina