Werkgroep Nestkastjes

Coördinator Theo Wehrung

Doelstelling: Het op peil houden c.q. het vergroten van de vogelpopulatie binnen ons werkgebied.
Al jaren controleren de vrijwilligers van de werkgroep de nestkastjes op hun effectiviteit en tot onze vreugde constateren we telkens weer dat meer dan 90% minstens één keer gebruik wordt. We mogen dus wel voorzichtig stellen dat ons nestkastenbeleid een kleine bijdrage zou kunnen betekenen aan het behoud van ons vogelbestel.

De Jaarplanning 2023/2024:

Het streven is ook om de schooljeugd bij ophangen en controleren te gaan betrekken. In de Sevenumse bossen hangen nestkastjes met zijkant die te openen is en middels glasplaat de inhoud te bekijken is. Wellicht een leuk idee om dit ook in ons werkgebied toe te passen.

                     

Leden werkgroep nestkastjes:

Sjaak Breikers, Marian Cals, Henk Dekkers, Harry Hahn, Wim Hoogland, Dré Kuijpers, Jo Lindelauf, Hans Lückers, Sef Metselaars, Nick Vogels en Theo Wehrung.

 

Voor meer informatie kunt u terecht bij de coördinator of e-mail: info@ivnschinnen.nl

Kijk ook eens op: www.padden.nu en www.ivnschinnen.nl