Werkgroep Padden

 

Doelstelling is tweeledig:

  1. Het in goede staat houden van de padden goten en de tunnels bij de Mulderplas in Thull en het Laantje in Wolfhagen zodat de amfibieën veilig de paaiplaatsen kunnen bereiken.
  2. Verder het doen van veldherpetologie (onderzoek leefgebieden, migratie en verspreiding reptielen en amfibieën) om zicht te krijgen op aanwezige amfibieën en reptielen in Schinnen, Thull en Wolfhagen. Ook wordt in dit kader  actie aangezet om de amfibieën te tellen die gebruik maken van de tunnels.

 

Geschiedenis

De werkgroep is gestart in 1990. Er werd toen gestart met het maken van een afscheiding van plastic stroken langs de wegen van de Thullerkerkerweg in Thull, Het laantje in Wolfhagen en Heisterbrug Schinnen. De afzettingen gebeurde aan beide kanten van de weg. Op bepaalde punten werden emmers ingegraven waarin de over te zetten amfibieën terecht kwamen. Door vrijwilligers werden deze dan op geschikte tijden de weg overgezet zodat ze veilig hun afzet poelen konden bereiken. In 1994 is dit de laatste keer gedaan. Er werden toen ruim 4500 padden, 140 kleine watersalamanders, 250 Alpenwatersalamanders en 100 bruine kikkers overgezet. In 1994 is een begin gemaakt met het maken van vaste paddengoten en tunnels onder de Thullerkerkerweg en het Laantje  door. Vanaf 1995 is er niet meer geteld.
Vanaf 1996 zijn wel  door de vrijwilligers van de padden werkgroep jaarlijks de goten schoon gemaakt zodat de padden veilig over konden steken naar de afzet poelen en ook weer terug naar hun leefgebied.

 

              

Boomkikker      Vuurbuikpad      Kam salamander                 Hazelworm                    Ringslang

 

Huidige leden werkgroep: N. Rompelberg (coördinator), H. Bressers, F. Ladeur, H. Winkelhorst, J. van Heur, T.Wehrung en S. Metselaars.

Nieuwe start

In 2024 is een nieuwe start gemaakt. Mede naar aanleiding van verzoek de Stichting RAVON (Amfibieën, Reptielen en Zoetwatervissen Onderzoek Nederland) om vooral aandacht te besteden aan de overzet van salamanders in verband met achteruitgang. Ook om te kijken hoe effectief de goten en doorgangen zijn. Er werd een poging gedaan om met een wildcamera in de tunnels opnames te maken. Probleem zou kunnen zijn dat de padden koudbloedig zijn. In de praktijk werken deze camera’s naast Infrarood ook met bewegingssensoren en kunnen er ook opnames per tijdseenheid (bv elke 5 minuten) gemaakt worden. Wat ook opvallend was dat er geen dode amfibieën op de weg lagen. Andere jaren was dit wel het geval volgens de inwoners. In de periode dat ze met emmers overgezet werden, waren de verkeersslachtoffers ruim 450 per jaar! Er zijn vele vragen en in samenwerking met RAVON gaan we dit verder onderzoeken middels herpeteologisch onderzoek in de leefgebieden zomer 2024. In voorjaar en zomer start er dus een onderzoek plaats middels herpeteologisch onderzoek.

 

Leden werkgroep padden:

Sef Metselaars, Herman Winkelhorst, John van Heur, Harrie Bisschops, Harrie Bressers, Frank Ladeur,Theo Wehrung en Jan-Pieter Heijmans.

 

Oproep aan de bestaande leden van de werkgroep en andere leden van onze afdeling, die interesse in nieuw onderzoek en aanpak hebben, om zich op te geven voor de werkgroep. Er is nog veel werk aan de winkel.

Voor meer informatie kunt u terecht bij de coördinator of e-mail: info@ivnschinnen.nl

Kijk ook eens op: www.padden.nu