Natuurwerkdag Beukenberg

Vandaag werken we op de Beukenberg. Dit met het oog op wijziging van beheer (zie Nieuwsbrief van maart)

Klokslag 10 uur zijn we met 18 vrijwilligers aanwezig. Paul Bouwman en Wim Hoogland geven eerst een korte uitleg, dan gereedschap pakken en aan het werk. Langs de bestaande omheining moet prikkeldraad gespannen worden. Het hek moet vrij gemaakt worden van de verwilderde begroeiing en de draden moeten goed bevestigd worden. Ook een aantal flinke bomen worden teruggesnoeid.

Donderdag 16 maart is er een vervolgwerkdag op de Beukenberg om het begonnen werk af te ronden.