Meldpunt natuurverstoring

Landelijk meldpunt voor misstanden in het buitengebied: 
http://natuurverstoring.nl/

Nederland kent een gevarieerd buitengebied met prachtige natuur waarin veel ruimte voor flora en fauna. Bijna 17 miljoen Nederlanders maken gebruik van dezelfde ruimte om te genieten van de rust en al het moois dat ons land te bieden heeft. Veel mensen voelen zich sterk betrokken bij onze natuur en zijn zich bewust van de verantwoording en zorgplicht om onze flora en fauna te beschermen. Vaak merken zij als eerste mogelijke misstanden of verdachte situaties op. Deze informatie is van groot belang voor het behoud van onze natuur.

Inzet handhaving
Het aantal buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) in het buitengebied is de afgelopen jaren aanzienlijk verminderd. Momenteel zijn er ongeveer 500 boa’s actief in het gehele landelijk buitengebied. Het spreekt voor zich dat ondanks alle inspanningen van deze boa’s het onmogelijk is om overal aanwezig te zijn. Juist daarom is het van belang om gebruik te maken van zoveel mogelijk ‘ogen & oren’ in het buitengebied. Gerichte informatie is van belang voor efficiënte inzet van handhaving, waardoor een succesvolle aanpak aanzienlijk wordt vergroot.

Waarom dit meldpunt
Het is belangrijk dat meldingen op eenvoudige wijze kunnen worden gedaan en informatie op centrale wijze wordt verzameld. Nu is dit vaak niet duidelijk en wordt soms de Politie gebeld of wordt er contact opgenomen met een gemeente of natuurbeschermingsorganisatie. Hierdoor ontstaat versnippering van belangrijke informatie en is niet duidelijk of en op welke wijze een melding een vervolg krijgt. Dit meldpunt is bedoeld voor mensen die onrechtmatigheden of verdachte situaties in het buitengebied zien en dit willen melden. Hierbij valt te denken aan afvaldumpingen, vernielingen, stroperij, faunavergiftiging, illegale houtkap etc. Tevens ontstaat landelijk en regionaal een helder beeld van aantallen mogelijke misstanden of overtredingen. Momenteel ontbreekt een duidelijk beeld waardoor het lastig is om trends en signalen succesvol aan te pakken.

Wat doen we met uw melding
Natuurverstoring.nl registreert landelijk alle meldingen en zorgt voor adequate doorgeleiding naar de juiste persoon of organisatie ter opvolging. Dit kan een buitengewoon opsporingsambtenaar (boa) of een politiefunctionaris zijn. Bij het doen van de melding worden enkele gegevens gevraagd. Deze gegevens worden te allen tijde vertrouwelijk behandeld en worden niet doorgegeven aan derden.

Waarom vragen we naar persoonlijke gegevens?
1.      Om alle gegevens die bij het meldpunt binnenkomen goed te beveiligen is het nodig om een emailadres en wachtwoord aan te maken. Dit emailadres wordt niet gebruikt voor andere doeleinden dan berichten over uw eigen melding. Met dit emailadres en wachtwoord maakt u uw eigen meldpunt account aan, handig want dan kunt u zelf ook altijd uw eigen meldingen terug zien.

2.      Er wordt ook gevraagd naar naam en contactgegevens. Dit is niet verplicht om in te vullen, maar wordt wel heel erg gewaardeerd. Soms heeft de opsporingsambtenaar extra informatie nodig over hetgeen aangetroffen is en dan is het heel handig als de melder te bereiken is. Deze gegevens blijven strikt vertrouwelijk en alleen inzichtelijk voor handhavingsinstanties. Ze worden absoluut niet gebruikt voor andere doeleinden.

3.      Soms is het bij vervolging van een eventuele dader noodzakelijk om de gegevens van de melder te vermelden in een proces verbaal. Indien dit bij uw melding het geval is zult u worden benaderd door een opsporingsambtenaar.