Craijelheide

De Craijelheide is een groot natuurgebied gelegen ten noorden van de weg van Venlo-Blerick naar Maasbree. Het gebied is in het bezit van de gemeenten Peel en Maas en Venlo, de Domeinen en Staatsbosbeheer. Akkers worden afgewisseld door naald- en loofbos.
De Craijelheide is bekend als doortrek- en foerageergebied tijdens de najaarstrek van vogels.