Bestuur

 

Welkom bij IVN-afdeling Baarlo-Maasbree

Het bestuur van de IVN afdeling Baarlo-Maasbree heet u van harte welkom op deze site.

Het IVN Baarlo-Maasbree is een groep enthousiaste mensen met hart voor natuur en milieu.

We hopen daarom op deze website allerlei informatie te kunnen delen van en voor de leden van het IVN Baarlo-Maasbree.

Het mag vanzelf spreken dat ook alle andere geïnteresseerden welkom zijn op de website, zoals ook op de georganiseerde bijeenkomsten en excursies.

Doelstelling en beleid

Het IVN Baarlo-Maasbree ziet het als haar taak om zowel eigen leden als de lokale bevolking enthousiast te maken voor de natuur en de ontwikkeling ervan.
Verder vestigt de vereniging op velerlei wijze de aandacht op de verbetering van de kwaliteit van de omgeving en het milieu waarin we leven.
Voor het realiseren van haar doelstellingen organiseert het IVN excursies en cursussen, houdt de vereniging lezingen in eigen beheer en met gastsprekers. Maandelijks wordt een krantje uitgegeven met publicaties van IVN-activiteiten.
Het IVN Baarlo-Maasbree is onderdeel van de landelijke IVN-organisatie. In regionaal verband wordt er samengewerkt met andere IVN-afdelingen en andere natuurorganisaties.
Voor beleidsbeïnvloeding op het gebied van natuur en milieu heeft het IVN contact met overheden zoals provincie en gemeente. In de gemeente Peel & Maas middels het Groenplatform waarin vraagstukken van natuur- en landschapsontwikkeling aan de orde komen.

Op dit moment is het bestuur als volgt samengesteld:

Voorzitter:
De heer P. Mölling
Stalbergweg 249
5913 BN  Venlo
Tel.: (077) 3547179
piet.molling@hotmail.com

Secretaris/Penningmeester:
Mevrouw E.L.J. van Knippenberg-Welles
Heierhof 44
5991 NJ  Baarlo
Tel.: (077) 477 2315
IVN-baarlo-maasbree@hotmail.com

Bestuurlid:
Mevrouw W. Holtackers-Oehlen
Ridder van Baerlestraat 7
5991 CA  Baarlo
Tel.: (077) 477 1957
wiloehlen@icloud.com

Bestuurslid:
Mevrouw A. van Deynen
Karel van Brimeustraat 17
5923 CA  Blerick
Tel.: (077) 3820904
a.vandeynen@ziggo.nl