Onderzoek nest- en kuikenoverleving bij de Kievit in de Bovenkerkerpolder 2016

Vogelbescherming Nederland en Sovon Vogelonderzoek Nederland hebben 2016 uitgeroepen tot het Jaar van de kievit. Doel is meer te weten over de overleving van kievitkuikens en van het effect van beheer maatregelen op de kuikenoverleving van de kievit. Dit verslag ( verslag_onderzoek_nest-_en_kuikenoverleving_bij_de_kievit_op_maisland_in_de_bovenkerkerpolder_in_2016.pdf) beschrijft opzet en resultaten van dat onderzoek en de bevin-dingen van de vrijwilligers die hebben geholpen bij de uitvoering van de monitoring van dit onderzoek in de Bovenkerkerpolder. De wetenschappelijke analyse van de gegevens van alle onderzoeklocaties in 2016 vindt plaats door Sovon en het Vogeltrekstation. Dat rapport zal vermoedelijk begin 2017 gereed zijn.