Insectenwerkgroep

2020 09 Nog even van de klimop afblijven, Ton Zijp

In de zomermaanden gaan de leden van de werkgroep een keer per maand naar een van te voren afgesproken plaats om insecten te zoeken en te proberen ze op naam te brengen. De leden zijn vaak ook actief binnen andere werkgroepen. Zo is er een nauwe samenwerking met de plantenwerkgroep, waarvan de leden betrokken zijn bij inventarisaties.

Wij werden bijv. gevraagd door een boer om zijn bermen eens te bekijken of hij goed bezig was! Hij wilde een gevarieerde vegetatie, zodat er meer insecten zouden komen, wat weer ten goed komt aan de weidevogels op zijn land.

Insecten worden gevangen en zo mogelijk op naam gebracht. Door ze te fotograferen kunnen we ze later nog eens goed bekijken, want de dieren worden uiteraard na een vangst weer vrijgelaten… Wat maakt een bij anders dan een wesp? Wat is het verschil tussen  een libel en een waterjuffer? Waar zitten de kevers verstopt en hoe vinden we hun eitjes?

De bijeenkomsten vinden plaats in de maanden april/mei t/m september. Het seizoen sluiten we af met een avond waarop iedereen iets inbrengt, diersporen van insecten of foto’s van gevonden insecten tijdens de excursies. Er wordt een rooster gemaakt van data en plaatsen van de excursies in het volgend jaar.
Vervoer naar de locaties regelen we onderling van te voren.

Wil je als IVN-lid een keer meelopen, neem dan contact op met coördinator  Els Poel, epoelhellinga@gmail.com.