Inventarisaties

Veel IVN-leden doen mee met verschillende soorten inventarisaties.

Leden van de vogelwerkgroep tellen zogenaamde BMP-blokken (Broedvogel Monitoring Project) rond de Amstelveense Poel, MUS (Monitoring Urbane soorten(, stadsvogels dus, gierzwaluwnesten in 2 kolonies en wordt ook de oeverzwaluwwand langs de Burg. Boersweg jaarlijks onderhouden en geteld.

Als document is nog te downloaden “broedresultaat oeverzwaluwwand 2015”

De paddenstoelenwerkgroep telt ieder jaar bij Nijenrode.

En de plantenwerkgroep voert bijna elk jaar wel een inventarisatie uit. Zo is er geïnventariseerd op de Joodse begraafplaats Beth Haim.