Vogelwerkgroep

2021 07 Zweet, Aleid OfferhausDe vogelwerkgroep van onze afdeling is opgericht in 1995 door 3 leden van de afdeling die de Natuurgidsencursus 1993/1995 volgden. Als ‘afstudeerproject’ hebben zij de mogelijkheden onderzocht die zouden kunnen leiden naar de oprichting. Een vogelwerkgroep had de afdeling nog niet en werd door deze mensen node gemist.

Leden van de werkgroep doen aan verschillende activiteiten mee: o.a. broedvogeltellingen rond de Amstelveense Poel, weidevogelbescherming in de Amstelveense polders, gierzwaluwinventarisaties, broedvogeltellingen voor verschillende landelijke en provinciale atlassen. Verder organiseert de werkgroep sinds 1996 vogelherkenningscursussen met excursies waaraan inmiddels ca. 500 mensen hebben deelgenomen. De cursussen worden gegeven door leden van de werkgroep op vrijwillige basis. De werkgroep komt eenmaal per maand bijeen om elkaar bij te praten over vogelervaringen en de kennis uit te breiden. Er worden presentaties gegeven of films vertoond. En er wordt veel gelachen, het moet uiteindelijk ook leuk blijven.

We hebben ook eigen excursies. We gaan naar plaatsen waar we (natuurlijk) vogels zullen aantreffen: Friesland, Zeeland, Oostvaardersplassen, de kop van Noord-Holland, de randmeren maar ook onze eigen polders, Schinkelbos en het A’damse Bos. Nou ja, zoals gezegd, plaatsen waar vogels te vinden zijn. Ook andere leden en donateurs kunnen aan de excursies meedoen.

De vogelwerkgroep is ook aangesloten bij SOVON (Vogelonderzoek Nederland), Gierzwaluwbescherming Nederland (een landelijke vereniging die opkomt voor de gierzwaluw) het Gierzwaluwplatform Noord-Holland en natuurlijk Vogelbescherming Nederland.

Wat gierzwaluwen betreft wordt er gewerkt aan uitbreiding van nestplaatsen voor deze fascinerende vogel. Vogels die 24 uur per dag in de lucht zijn, behalve als ze broeden en jongen moeten grootbrengen. Nestplaatsen onder dakpannen verdwijnen in rap tempo door renovaties en sloop van soms complete wijken.

Echter, gebleken is dat een verblijf onder dakpannen helemaal niet zo gezond is voor daar broedende gierzwaluwen. De zomertemperatuur onder een dakpan kan oplopen tot boven de 50 graden. Het is dus allesbehalve gezond. Gek genoeg helpen al die  zonnepanelen bij het voorkomen van broeden onder daken.

Heb je vragen over de vogelwerkgroep stuur dan een mailtje naar de coördinator van de vogelwerkgroep, Marleen Andriessen.