Lid worden van IVN Amstelveen

Wat houdt het lidmaatschap in?
IVN Amstelveen is een actieve vereniging. Leden geven samen invulling aan de activiteiten. Leden van IVN Amstelveen ontvangen 4x per jaar het ledenblad Groene Zegge en uitnodigingen voor activiteiten. Daarnaast krijgen zij de ledenkorting op cursussen of andere activiteiten.

Wie zich aanmeldt als lid van IVN Amstelveen wordt meteen ook lid van IVN landelijk, zodat het nieuwe lid ook van de mogelijkheden van IVN landelijk profiteert, zoals 4x per jaar het magazine Mens en Natuur, digitale nieuwsbrieven, ledenkorting op activiteiten en cursussen en 10% korting in de IVN webwinkel, uitgezonderd boeken. Via digitale nieuwsbrieven informeert IVN haar leden over activiteiten, tips en nieuws.

Na aanmelding ontvangt het nieuwe lid schriftelijk informatie over de activiteiten en de mogelijkheden daaraan mee te doen. Ook is mondeling contact ter introductie mogelijk.

Contributie
De contributie voor leden bedraagt minimaal € 25 per jaar. Een vrijwillig hoger bedrag komt ten goede aan IVN Amstelveen.
Voor een huishoudlid/gezinslid, een tweede persoon op eenzelfde adres, bedraagt de contributie € 12 per jaar. Een huishoudlid ontvangt niet het papieren ledenblad Groene Zegge en het papieren blad Mens en Natuur.

Lidmaatschapsduur
Het lidmaatschap duurt minimaal één jaar. Het lidmaatschapsjaar loopt van de dag van inschrijving tot één jaar daaropvolgend. Het lidmaatschap wordt steeds automatisch verlengd met één jaar.
Het lidmaatschap kunt u jaarlijks, tot een maand voordat het lidmaatschap afloopt, opzeggen.

Donateurs
IVN Amstelveen kent ook donateurs. Dit zijn personen die zich betrokken voelen bij de afdeling en de afdeling willen ondersteunen. Zij ontvangen het kwartaalblad ‘Groene Zegge’ en uitnodigingen voor bijeenkomsten. Donateurs betalen minimaal € 15. Een hoger bedrag komt geheel ten gunste van de afdeling.

Gegevens wijzigen of lidmaatschap of donateurschap opzeggen
Wijzigingen kunnen per mail worden doorgegeven aan de penningmeester via penningmeesterivnamstelveen@outlook.com

Wijzigingen tarieven en voorwaarden
De contributie en de lidmaatschapsvoorwaarden kunnen gewijzigd worden. Wijzigingen worden uiterlijk twee maanden voor de wijzigingsdatum gepubliceerd in de Groene Zegge en op de website.

Privacybeleid
Privacy beleidsplan
Privacy statement

Lid worden
Klik op deze link om lid te worden van IVN Amstelveen.

Huisgenootlid
Klik op deze link om huisgenootlid te worden van IVN Amstelveen.

Donateur worden
Klik op deze link om donateur te worden.