Middelpolder

De Middelpolder is het groengebied tussen Amstelveen en de Amstel. Het gebied is belangrijk voor weidevogels als kievit, grutto en tureluur. In het voorjaar en de zomer zijn hier altijd wel lepelaars te zien.

In de winter zijn er vele smienten en andere eendensoorten te zien. Wulpen, aalscholvers en in het voorjaar grutto en tureluur kunt u hier allemaal aantreffen.

Vanaf begin april kunt U hier ook zingende blauwborsten aantreffen en de Grote zilverreiger is hier haast niet meer te missen.