Over Huisje Boompje Beestje

Elk jaar komen ongeveer 8.000 kinderen in Nederland buiten hun schuld in de vrouwen- en maatschappelijke opvang terecht. Ze zijn slachtoffer van mishandeling, verwaarlozing of huiselijk geweld en komen terecht in een omgeving die meestal niet ingericht is voor kinderen. Weg van hun school, vriendjes, huisdier en vertrouwde omgeving.

Spelen, natuur en dieren hebben een bewezen positief effect op het zelfvertrouwen van deze kinderen. Het vermindert stress en maakt dat ze beter kunnen omgaan met hun problemen. IVN voert in samenwerking met Stichting Kinderpostzegels en Valente het project Huisje Boompje Beestje uit. Met als doel het welzijn van kinderen in de opvang te vergroten door natuur dichterbij te brengen. De Hogeschool Leiden en de Vrije Universiteit Amsterdam doen onderzoek  naar het effect van groene interventies.

Wat doet IVN?

Met het project Huisje Boompje Beestje ondersteunt IVN instellingen voor vrouwen- en maatschappelijke opvang bij de uitvoering van groene projecten. Er zijn 21 opvanglocaties geselecteerd die, dankzij een extra bijdrage van de Nationale Postcode Loterij, vergroeningsprojecten kunnen uitvoeren. IVN draagt hieraan bij door het begeleiden van locaties, het geven van workshops en trainingen, het ontwikkelen van materialen en het opleiden van vrijwilligers.

Begeleiden locaties

IVN biedt traject begeleiding aan om een locatie te vergroenen. In co-creatie realiseert IVN samen met kinderen, ouders, medewerkers en vrijwilligers concrete activiteiten. Focus ligt op spelen in het groen, contact met dieren en werken in een moestuin. Samen met alle betrokkenen voeren we stapsgewijs de plannen uit. Een idee krijgen van deze trajecten? IVN heeft al vijf icoonlocaties begeleid.

Begeleiden locaties

IVN heeft vijf icoonlocaties begeleid. In co-creatie realiseert IVN met kinderen, ouders, medewerkers en vrijwilligers concrete activiteiten. Op al deze locaties wordt gekozen voor spelen in het groen, contact met dieren en/of werken in een moestuin. Samen met alle betrokkenen voeren we stapsgewijs de plannen uit.

Vrijwilligersaanpak

IVN heeft een vrijwilligersaanpak ontwikkeld, die gericht is op het samen met vrijwilligers vormgeven van de plannen en uitvoering van activiteiten. Succeservaringen op icoonlocaties zijn gedeeld met alle andere deelnemende locaties. 

Workshops en trainingen

IVN verzorgt verschillende workshops voor medewerkers en vrijwilligers in de vrouwen- en maatschappelijke opvang. Zo leren ze over moestuinieren, over het inzetten van ondersteunende materialen en over een effectieve vrijwilligersaanpak. 

Ontwikkeling materialen

Verschillende materialen zijn ontwikkeld ter ondersteuning van Huisje Boompje Beestje. Zo hebben alle kinderen in de opvang een Doeboek gekregen vol geweldige natuurervaringen. Daarnaast is een rugzakje met materialen om mee aan de slag te gaan in de natuur samengesteld en krijgt elke locatie een Doebox met extra materialen om de natuur te verkennen.

Wil je ook samen met IVN de vergroening van je locatie vormgeven? Neem dan contact op via info@ivn.nl