Over Groene Bedrijventerreinen

Bedrijventerreinen zijn grijze, versteende omgevingen. Daar is grote winst te behalen voor mens en natuur. Daarom werken we samen aan groene, gezonde bedrijventerreinen.

Voordelen voor bedrijven(terreinen)

Tiny Forest voor bedrijven

Wil jij van jouw bedrijf een groene, inspirerende werkplek maken, die zorgt voor trots, werkplezier en meer creativiteit bij medewerkers? Plant dan, samen met de medewerkers, een Tiny Forest met buitenwerkplek op jouw eigen bedrijfsterrein!

Werklandschappen van de Toekomst

In het negenjarige programma Werklandschappen van de Toekomst werkt IVN samen met veel partners via innovaties op diverse terreinen aan toekomstgerichte, groene, gezonde en klimaatbestendige bedrijventerreinen.