Over Groene Bedrijventerreinen

Het zal je niet verbazen: slechts 1% van alle bedrijventerreinen bestaat uit natuur. Het zijn grijze, versteende omgevingen. En dat terwijl zo’n 30% van de werkende Nederlanders op een bedrijventerrein werkt. Daar is grote winst te behalen, voor mens én natuur. Want mensen voelen zich fijner, werken productiever en ervaren minder stress in een groenere omgeving. Meer natuur zorgt voor meer biodiversiteit. Groene bedrijventerreinen kunnen een belangrijke schakel vormen tussen stad en land. Een verbinding waar je niet meer met een boog omheen, maar dwars doorheen loopt, fietst, vliegt of zoemt.

En, niet te vergeten, we móéten wel. Veel verouderde bedrijventerreinen zijn niet toekomstbestendig. De toenemende klimaatproblematiek zorgt voor hittestress en wateroverlast en daarmee voor schade aan gebouwen en wegen. Planten en bomen verkoelen, vangen water op en zuiveren de lucht. Daarmee is vergroening dé duurzame oplossing voor een breed scala aan problemen op bedrijventerreinen.

Dit najaar hebben wij vanuit een brede coalitie een aanvraag bij het Groeifonds gedaan met het voorstel om Werklandschappen van de Toekomst te creëren als nieuwe vorm voor bedrijventerreinen.

Groene gezonde bedrijventerreinen