Voordelen voor gemeenten

Grijze kolossen, geteisterd door stortbuien en hittestress: veel bedrijventerreinen zijn niet toekomstbestendig. Vergroening is een duurzame oplossing voor een breed scala aan problemen op bedrijventerreinen. Een groene omgeving is een gezonde leefomgeving, een aantrekkelijke werkplek voor werknemers en een plek waar bedrijven zich willen vestigen.

Meer natuur zorgt voor betere waterberging en minder hitte-overlast. Planten en bomen verkoelen, vangen water op en zuiveren de lucht. Belangrijk in een tijd van steeds groter wordende klimaatproblematiek, vol stortbuien en hittegolven. Daarnaast zorgt meer groen voor meer biodiversiteit: het bedrijventerrein wordt voor zowel mens als natuur een groene verbinding. Een natuurlijke brug tussen stad en land. Waar je niet meer met een boog omheen, maar dwars doorheen loopt, fietst, vliegt of zoemt.