Klimaatadaptatie borgen voor bedrijventerreinen

Klimaatadaptatie borgen voor bedrijventerreinen

Groene Bedrijventerreinen 15 november 2022

Welke mix van beleidsinstrumenten en financiële prikkels werkt bij het stimuleren van vergroening op bedrijventerreinen? Een groep gemeenten en waterschappen bundelde hun ervaringen en bracht alle instrumenten en overzichten bij elkaar in de ‘Beleidsmixer’.

De beleidsmixer biedt een overzicht van beleidsinstrumenten en financiële prikkels. Middels het Adaptatie Atelier bouwen we voort op de beleidsmixer met als doel vergroening op privaat terrein en dus ook bedrijventerreinen te stimuleren.

Beleidsmixer

Klimaatadaptatie borgen voor bedrijventerreinen

De Beleidsmixer is bedoeld voor gemeenten en waterschappen en dient als routewijzer om te komen tot instrumenten en prikkels voor klimaatadaptatie op privaat terrein. Er zijn veel verschillende soorten financiële prikkels om klimaatadaptatie op privaat terrein te stimuleren, zoals subsidies, diensten in natura, duurzame rioolheffing en groene leges. Een aantal gemeenten, werkregio’s en waterschappen maakten de Beleidsmixer als onderdeel van de eerdere Alliantie Financiële Prikkels. Hun gezamenlijke praktijkervaring leidde tot een raamwerk dat helpt om te komen tot een mix van financiële prikkels en beleidsinstrumenten voor klimaatadaptatie op privaat terrein, waaronder bedrijventerreinen.

Download de Beleidsmixer

Adaptatie Atelier

Onder andere de gemeenten Enschede, Harderwijk en Groningen wilden na afronding van de Alliantie Financiële Prikkels op dit gebied blijven samenwerken om beleid en prikkels te ontwikkelen voor privaat terrein. Hiervoor is nu het Adaptatie Atelier opgezet en gestart in juni 2022. Door samen te werken aan uitdagingen in subgroepen wordt de eigen praktijk versterkt. De deelnemers kijken samen vooral naar waarom bepaalde instrumenten effectief zijn. Specifieke aandacht rond bedrijventerreinen en de combinatie van klimaatadaptatie en het thema biodiversiteit staan hoog op hen agenda. Andere gemeenten, provincies en waterschappen zijn welkom om deel te nemen. Kijk op de website van NextGreen voor meer informatie.

Deel deze pagina