Werklandschappen van de Toekomst

Met het project Werklandschappen van de Toekomst werken we aan toekomstgerichte groene, gezonde en klimaatbestendige bedrijventerreinen. In november hoorden we dat een bedrag van 26 miljoen euro uit het Nationaal Groeifonds is toegekend voor Werklandschappen van de Toekomst.

Het doel van het Nationaal Groeifonds is het realiseren van toekomstbestendige BNP groei. Bedrijventerreinen zijn hierin een belangrijke economische factor:

kaartje bedrijventerreinen NL

De risico’s door hitte en wateroverlast nemen toe, de bedrijventerreinen zijn hitte-eilanden op de klimaateffectkaart. Hierdoor kan ook de vastgoedwaarde van bedrijventerreinen onder druk komen te staan. Onderzoek laat bovendien zien dat productiviteit en ziekteverzuim van medewerkers samen hangt met de fysieke werkomgeving. Tijdens COVID-19 zijn werknemers volop gebruik gaan maken van het groen rondom hun huis.

We willen werklandschappen van de toekomst creëren als nieuwe vorm voor bedrijventerreinen.

Oftewel: van grijs en onaantrekkelijk naar gezonde groenblauwe werklandschappen!

Om deze beweging in gang te zetten investeren we in op innovatie en kennisontwikkeling. Ons doel is toekomstbestendigheid; we kiezen voor een brede en integrale benadering. We werken samen met coalities rondom energietransitie en circulariteit en streven naar integrale en multifunctionele oplossingen.

groene bedrijventerreinen inspiratie

De aanvraag wordt gedragen door een brede coalitie:

Meer weten over Werklandschappen van de Toekomst? Ga naar de pagina.