Klimaatadaptieve kantoortuin Waterschap Hunze en Aa’s

Klimaatadaptieve kantoortuin Waterschap Hunze en Aa’s

Groene Bedrijventerreinen 15 november 2022

Voor Waterschap Hunze en Aa’s te Veendam ontwierp en realiseerde de Donker Groep in 2020 een klimaatadaptieve, biodiverse terreininrichting. Hiermee gaf de Donker Groep in de praktijk vorm aan het eigen duurzame beleid van het waterschap zodat medewerkers en bezoekers kunnen leren en geïnspireerd worden.

Het ontwerp van deze kantoortuin is zo vormgegeven dat het stroomgebied van een waterloop verbeeld in al haar verschillende facetten en gedaanten. Het heeft daarbij enerzijds een natuurlijk karakter met organische vormen en anderzijds profileert deze zich als cultuurlijk en rechtlijnig in het centrum; een verwijzing naar sloten en kanalen die het waterschap rijk is. In de tuin is klimaatadaptatie belangrijk. Zo wordt al het water afgekoppeld en is alleen gesloten verharding toegepast waar echt nodig. Een uitgekiend beplantingsplan van jaarrond aantrekkelijke beplanting met deels inheemse soorten zorgt ervoor dat ook biodiversiteit verhoogd wordt.

Klimaatadaptieve kantoortuin Waterschap Hunze en Aa’s plattegrond

Biodiversiteit

In deze tuin is ook de biodiversiteit een heel belangrijk aspect in het ontwerp geweest. Om de biodiversiteit in al haar facetten zo goed mogelijk te laten ontwikkelen hebben we gebruik gemaakt kijken we met name naar de vier V’s,

De vier V’s vormen het belangrijkste kader om elke soort in het voortbestaan te steunen. Alle vier zijn geborgd in het ontwerp van deze tuin. Dit zijn:

  • Voedsel
  • Veiligheid
  • Voorplanting
  • Vocht

Voor vlinders, bijen en andere insecten is de tuin een heuse schatkamer geworden. Ze krijgen hier alle ruimte om nectar te vinden tussen de kruiden in het gazon en de vaste planten in de borders. Vanaf de eerste zonnestralen in het voorjaar tot de laatste in het najaar is er beplanting te vinden die bloeit. Twee grote insectenhotels zorgen voor een rust- en verblijfsplaats voor de insecten.

Vogels vinden een rust- en uitkijkplek in de bomen en de struiken. Vanuit deze plekken kunnen ze op zoek naar de juiste prooi. Of juist even bijkomen van een lange vlucht.

De natuurlijk vriendelijke oevers bieden ruimte aan amfibieën en waterdieren, die zich schuilhouden tussen de moerasbeplanting op de flauwe oever. De kans is groot dat in het begin van de zomer luide kikkerkoren te horen zijn vanaf de schaduwrijke oever. Op de zonnige oever warmt het water snel op. Dit zijn perfecte plekken om eitjes af te zetten in het voorjaar.

Hergebruik

Waar mogelijk zijn materialen uit de tuin hergebruikt. Zo zijn bijvoorbeeld van de oude tegels banken gemaakt in combinatie met oude meerpalen. Dit zijn heerlijke rustpunten met uitzicht op de tuin. Verharding is ook opnieuw gebruikt op de paden en de mooie oude bomen en struiken hebben een nieuwe locatie gekregen in de tuin. Het insectenhotel is goed gevuld met o.a. oude bouwmaterialen, restmateriaal en snoeiafval.  Klimaatadaptieve kantoortuin Waterschap Hunze en Aa’s

Het regenwater in deze tuin wordt ter plekke geïnfiltreerd in de bodem. Dit is beter voor de lokale grondwaterbalans. Zo heeft de beplanting in de hete zomerdagen langer beschikking tot water. Daarnaast zorgt voldoende vocht in de bodem voor een koelere omgeving en vermindert de hittestress.

In de tuin ligt daarom alleen bestrating waar het noodzakelijk is, namelijk de voetpaden. Iedereen wil met droge en schone voeten het gebouw inlopen. Met die reden zijn de opritten aan de zijkanten bestraat met grasbetonstenen. Het is niet noodzakelijk dat hier dichte verharding ligt, maar wel belangrijk dat het begaanbaar is voor vrachtverkeer.

Deel deze pagina