Welkom in de groene toekomst

Met innovaties op diverse terreinen werken we toe naar toekomstgerichte, groene, gezonde en klimaatbestendige bedrijventerreinen.

Groen bedrijventerrein

Handboek co-creatie op bedrijventerreinen

Dé gereedschapskist voor procesbegeleiders die aan de slag gaan om een bedrijventerrein groen, gezond en toekomstbestendig te maken.

Blijf op de hoogte

In onze nieuwsbrief lees je over inspirerende voorbeelden en de recentste ontwikkelingen in het programma.

Samenwerking met overheden

Zonder actie van overheden komt de transitie niet tot stand. Zij hebben een belangrijke faciliterende en stimulerende rol bij de totstandkoming, (financiële) ondersteuning en verankering van ‘het nieuwe normaal’.