Cursus Bijvriendelijke tuinen

In Nederland zoemen 358 soorten wilde bijen, maar de helft van alle soorten is bedreigd. Ze hebben enorm te lijden van de intensieve landbouwmethoden, bestrijdingsmiddelen, verstening en ons ‘traditioneel’ groenbeheer. Bijen willen graag veel voedsel in de buurt en een plekje om een nestje te maken. Tuin- en balkoneigenaren en buurtbewoners kunnen daarin veel betekenen.

Hoe werkt het?

Vanuit Nederland Zoemt heeft IVN twee korte cursussen ontwikkeld: Laat jouw tuin zoemen – voor tuin- en balkoneigenaren – en Laat jouw buurt zoemen – voor actieve buurtbewoners. De cursisten leren hoe zij hun tuin of buurt bijvriendelijk inrichten en onderhouden. Met een bijvriendelijke inrichting help je bovendien niet alleen de wilde bijen, maar ook andere
insecten en de biodiversiteit in het algemeen. De cursusinformatie is laagdrempelig en makkelijk toe te passen. De cursus bestaat uit twee lessen van 2,5 uur met een excursie van 2 uur. De meest geschikte cursusperiode is voorjaar en zomer. In de cursus leert de cursist:

* komt alleen aan bod in Laat jouw buurt zoemen

IVN verzorgt de cursusdocent, materiaal, excursie en indien gewenst een cursuslocatie en promotie. De cursus kan beschikbaar gesteld worden voor alle inwoners middels open inschrijving, maar kan ook als onderdeel voor het vergroeningsproject aan een specifieke buurt worden aangeboden.
De cursussen zijn volledig uitgewerkt, maar bieden ruimte voor lokaal maatwerk. Zo kun je de cursus rondom een lokaal praktijkvoorbeeld
organiseren, waarmee gelijktijdig aan de samenwerking tussen inwoners en gemeente wordt gewerkt.

Extra:  trainen team groenbeleid en – beheer

Wil je je als gemeente op het gebied van bijvriendelijk beheer laten bijscholen? Volg dan met het team van groenbeleid en –beheer de cursus Laat jouw gemeente zoemen.

Extra: miniworkshops voor inwoners in tuincentra

Wil je jouw inwoners in 10 minuten leren hoe ze hun tuin of balkon bijvriendelijk maken? IVN organiseert miniworkshops over bijen in tuincentra. Inwoners kunnen na het volgen van de miniworkshop een bijenpakket voor tuin of balkon ontvangen.

Prijsindicatie

Aanbod Bereik en resultaat Totaal
Cursus Bijvriendelijke tuinen 20 deelnemers €1.950

Contact

Debby Boers
d.boers@ivn.nl