Wat is de Groene Revolutie schoolpleinen Zuid-Holland?

Gun jij kinderen ook een waardevolle groene ruimte om te spelen en te leren? Tachtig procent van de schoolpleinen bestaat uit versteende ruimte die nauwelijks benut wordt als onderwijsruimte of speelruimte voor de buurt. En dat terwijl groene ruimte in de stad steeds schaarser wordt. Daar is grote winst te behalen, voor mens én natuur.

Groenblauwe schoolpleinen brengen kinderen weer in verbinding met de natuur. Een natuurrijke speel- en leeromgeving is essentieel voor hun gezonde ontwikkeling. Het maakt kinderen creatiever, gezonder en socialer. Zowel onder schooltijd, als erna, fungeert het plein als een speel-, leer- en ontmoetingsplek. Ook voor buurtbewoners! Meer natuur op schoolpleinen vergroot daarnaast de biodiversiteit en draagt bij aan klimaatuitdagingen, zoals wateroverlast van hevige plensbuien en hitte in de zomer.

De Groene Revolutie Schoolpleinen Zuid-Holland is een initiatief van IVN Natuureducatie en partners provincie Zuid-Holland, gemeente Rotterdam, Dordrecht en Den Haag. Samen werken wij aan een aanpak om minimaal 50% van de scholen in Zuid-Holland te vergroenen.

Doe je mee?

Neem contact op met Ian Mostert, projectleider Kind & Natuur via: i.mostert@ivn.nl of 06-43542285.