Paula van Kessel

Kindertuinen de Molenleij is een bijzonder groen-, natuur- en stadslandbouwproject in Breda. Kinderen uit groep 5, 6 en 7 verbouwen er in hun eigen moestuintje groenten, kruiden en bloemen. Van april tot oktober leren ze alles over zaaien, planten, wieden en schoffelen. Oogsten is een feest en alles mag natuurlijk mee naar huis!


Extra handjes en ogen zijn altijd welkom!”

Kindertuinen de Molenleij is een bijzonder groen-, natuur- en stadslandbouwproject in Breda. Kinderen uit groep 5, 6 en 7 verbouwen er in hun eigen moestuintje groenten, kruiden en bloemen. Van april tot oktober leren ze alles over zaaien, planten, wieden en schoffelen. Oogsten is een feest en alles mag natuurlijk mee naar huis!  

In de wijk Heusdenhout, aan de Weilustlaan tegenover nr. 135, ligt een perceel van 4500 m2. Hier liggen in totaal 30 kindertuintjes van 10 m2. Er is ook een bloemen-, kruiden- en pompoentuin. Alles wordt op een biologische manier gezaaid en verbouwd. Elke tuinactiviteit wordt in een voorbeeldtuintje voorgedaan en uitgelegd door een enthousiaste vrijwilliger. Vervolgens gaan de kinderen zoveel mogelijk zelfstandig in hun eigen tuin aan het werk. Natuurlijk helpen de vrijwilligers waar hulp en aandacht nodig is. We spreken Groen Dichterbij Held Paula van Kessel. 

Wat was de drijfveer om het project te starten?
De broer van Paula zocht in 1984 via de wijkraad van Breda Oost iemand voor de begeleiding van de kindertuinen de Molenley. Paula heeft haar 30 jarig jubileum dit jaar.

Hoe is er contact met anderen gemaakt om te starten met de realisatie?
Het was een bestaand project waar Paula bij betrokken werd geraakt. Zij is opgeleid en afgestudeerd als leerkracht, met deze achtergrond geeft zij de kinderen instructies in de tuin.

Heeft het lang geduurd vanaf de tijd dat het idee ontstond het project ook werkelijk gestart werd?
In 1978 is het idee van de kindertuinen de Molenley ontstaan en in 1980 zijn zij hiermee gestart. Het is destijds een vereniging geworden met een secretaris, penningmeester etc. Zij waren toen met 15 personen en nu zijn er helaas nog 5 personen over.

De kindertuinen de Molenley zijn op zoek naar nieuwe vrijwilligers die het over kunnen nemen zodat de tuin blijft bestaan. Er is vorig jaar een website gemaakt, waardoor ze nu beter te vinden zijn. Ze staan bij de vacaturebank Breda Actief ingeschreven en via mond tot mond reclame proberen ze mensen te werven. De tijden van de begeleiding in de tuin is van 16.00 tot 17.00 uur. Mensen die met pensioen zijn, vroeg in de WAO zitten of veel vrije tijd hebben zouden de kindertuinen er graag erbij willen hebben. Extra handjes kunnen ze echt gebruiken.

Zou je iets anders gedaan hebben als je nu terug kijkt?
Paula zou de laatste jaren eerder aan de bel getrokken hebben om vrijwilligers te werven en er een frisse nieuwe wind door heen te blazen. Verder heeft ze zich niet bezig gehouden met de financiën, dit zou ze achteraf wel gedaan hebben. Voor haar zijn de kinderen en de tuin het belangrijkste.

Heb je tips voor andere mensen die een groene buurt project willen starten?
Paula nodigt bij deze iedereen uit die een kijkje wil komen nemen. Ze wil graag uitleg geven hoe de kindertuinen is opgezet.

Wat is het succes van het project?
De kinderen zelf vinden heel erg leuk om een seizoen lang van april tot oktober een tuintje te hebben. Wat ze gezaaid en geplant hebben mogen ze mee naar huis nemen. Kinderen van groep 5, 6 en 7 kunnen voor 30 euro per jaar een seizoen in de tuin werken. Het succes van de tuintjes is ook te danken is aan de enthousiaste vrijwilligers die hun kennis en ervaring overbrengen op de kinderen. Dit is een mooie wisselwerking.

Wist je dat er al andere groene buurtprojecten waren gestart in de omgeving of elders in Nederland?
In de jaren 80 was er een kindertuin in Zoetermeer en later in Rotterdam. Nu zijn er meerdere tuinprojecten in Breda zelf. In de buurt van de BSO waar Paula werkt hebben ze samengewerkt met een volkstuin in de buurt.

Ontbrak er een ondersteuningsbehoefte ten tijde van de opstart van het project tot aan de realisatie?
De kindertuinen de Molenley krijgt een goede ondersteuning van Breda Actief. Ze kunnen haar altijd raadplegen voor raad en advies en dat vind Paula heel fijn.

Heb je contact gehad met de gemeente, hoe verliep dit?
Het contact met de gemeente verloopt over het algemeen goed. Helaas, door de personeels wisseling is het lastig om iets vast te leggen. De vrijwilligerspenning, dat is vanuit de gemeente in samenwerking met Breda Actief, wordt goed verzorgd. Hierdoor krijgt de kindertuinen de Molenley ook weer reclame. Zij zijn 2 keer genomineerd geweest, helaas hebben ze de penning niet ontvangen. Dit is een eer en onderscheiding per groep of individueel.

Met een groene duim ben je een groene duim ambassadeur, een soort held, voel je jezelf zo?
Paula vond het heel leuk dat haar werk gewaardeerd werd. Ze vond het heel speciaal om een groene duim speldje uitgereikt te krijgen en was er erg blij mee. Paula vind het een leuk initiatief van de groene duimen.

Voor meer info
Website         www.kindertuinendemolenleij.nl
Email             p-pkessel@hetnet.nl