Onderzoeken

Inmiddels zijn er al een aantal onderzoeken gedaan naar buurtiniatieven en de waarde van groen voor de buurt. Hieronder vind je een overzicht van interessante artikelen.

 1. Een goed klimaat voor burgerinitiatieven – SME Advies
 2. Meer ruimte voor burgerinitiatieven in het natuurdomein – Alterra Wageningen
 3. Groene schoolpleinen brengt groen dichterbij leerlingen
 4. Brochure en rapport veiligheid en verantwoordelijkheid bij vrijwilligerswerk
 5. Miscommunicatie bij burgerinitiatieven
 6. Succesfactoren en effecten: Buurttuin leidt tot sociale cohesie en vertrouwen in de wijk
 7. Gemeenten ontwikkelen tools voor verbeteren buitenruimte
 8. Kennisdocument wijkinitiatieven voor energiebesparing

  De waarde van groen voor je buurt

 9. Hoe groen goed doet
 10. Beetje natuur grote invloed

Een goed klimaat voor burgerinitiatieven

In drie jaar heeft Groen Dichterbij ervaring opgedaan met het werken met buurtinitiatieven en inzicht gekregen in hoe initiatieven in elkaar zitten. Het heeft kennis opgeleverd over noodzakelijke randvoorwaarden om initiatieven te kunnen laten ontstaan en groeien. Deze ervaringen zijn gebundeld, met als doel input te leveren aan de discussie hoe lokale, regionale en landelijke overheden zich kunnen verhouden tot groene buurtinitiatieven.

Download het volledige artikel een_goed_klimaat_voor_buurtinitiatieven_def_opmaak_0.pdf

Meer ruimte voor burgerinitiatieven in het natuurdomein – Alterra Wageningen

In de maatschappij groeit de behoefte onder burgers aan meer grip op en directe zeggenschap over hun leefomgeving. Dit uit zich bijvoorbeeld in het ontstaan van burgerinitiatieven in het publieke domein. Dit paper geeft inzichten, antwoorden en handvatten voor burgerinitiatieven als informele vorm van participatieve democratie. Download hier.

Groene schoolpleinen brengt groen dichterbij leerlingen

Het regionale programma ‘Groene Schoolpleinen’ van Fonds 1818 ondersteunt bij de ontwikkeling van groene schoolpleinen, en met succes! Op verzoek van Fonds1818 heeft SME Advies een evaluatierapport geschreven om te bekijken of de oorspronkelijke doelen zijn bereikt. Lees hier meer.

Brochure en rapport Veiligheid en verantwoordelijkheid bij vrijwilligerswerk

De VBNE heeft o.a. veiligheidsinstructiebladen, een brochure en rapport over veiligheid en verantwoordelijkheid bij vrijwilligerswerk. Welke regels en verantwoordelijkheden zijn er bijvoorbeeld voor het werken met jongeren? Lees hier meer.

Miscommunicatie bij burgerinitiatieven

Een onderzoek naar de oorzaken van miscommunicatie tussen burgers en gemeenten bij het opstarten van burgerinitiatieven. Download hier.

Succesfactoren en effecten: Buurttuin leidt tot sociale cohesie en vertrouwen in de wijk – Louis Bolck Instituut

De Bruistuin in Arnhem is onder de loep genomen in een onderzoek naar succesfactoren. Daaruit bleek o.a. dat een goede ligging en het vroegtijdig betrekken van wijkbewoners en lokale organisaties van cruciaal belang is. Download het rapport.

Gemeenten ontwikkelen tools voor verbeteren buitenruimte

Samen met GGD’en hebben vier gemeenten instrumenten ontwikkeld om gemeenten te ondersteunen bij het ontwerpen van prettige en gezonde buitenruimtes. Ook vind je hier instrumenten waarmee de gemeente de vinger aan de pols kan houden wat betreft het gebruik van de buitenruimtes. Lees het volledige artikel hier.

Kennisdocument wijkinitiatieven energiebesparing

Een burgerinitiatief kan simpel beginnen, bijvoorbeeld twee buurmannen die tijdens het tuinieren met elkaar in gesprek raken. Namens het Servicepunt Duurzame Energie analyseerde SME Advies tien wijkinitiatieven rondom energie, met het doel om gemeenten en andere initiatiefnemers kennis te laten nemen van de leerervaringen. Het onderzoek leverde een aantal interessante inzichten op, ook voor groene buurtprojecten!

Hoe groen goed doet

Door de jaren heen heeft Groen Dichterbij als platform voor groene buurtprojecten veel kennis en ervaring opgedaan. Uiteenlopend van de randvoorwaarden die nodig zijn voor een succesvol buurtproject tot het constateren van verschillende categorieën buurtprojecten. Hier vind je enkele boekjes en rapporten die Groen Dichterbij in samenwerking met partners heeft uitgegeven, waarin zoveel mogelijk van onze ervaring gebundeld zit!  

Beetje natuur, grote invloed – IVN Nederlandbeetje natuur

Natuur, hoe klein ook, heeft verrassend veel invloed op de hersenen van de mens. Dat is een van de conclusies in de IVN  literatuurstudie ‘Beetje natuur, grote invloed’ (2014). Ook kleine beetjes natuur (een korte wandeling, uitzicht op een groen bladerdak) helpen de mens om beter te functioneren. De studie laat zien dat natuurlijke speelgelegenheden en gezonde schoolpleinen bijdragen aan de gezondheid en het leerklimaat van kinderen. Download het onderzoek hier.